15/08/2018

Tháng 9 sẽ triển khai phân loại biệt thự cũ tại Hà Nội

Sở Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-SXD (ngày 3/8) về triển khai đánh giá và phân loại biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, trong tháng 9/2018 Tổ công tác liên ngành: Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường; Hội Kiến trúc thành phố,… sẽ kiểm tra thực tế, chụp ảnh nhà biệt thự, lập biên bản đánh giá, phân loại các biệt thự. Tháng 10-2018 họp Hội đồng thẩm định thành phố để thông qua kết quả đánh giá và phân loại danh mục biệt thự.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND thành phố kết quả đánh giá và phân loại danh mục biệt thự để UBND thành phố ban hành quyết định thay thế Quyết định số 7177/QĐ-UBND (ngày 28-11-2013) của UBND thành phố về danh mục nhà biệt thự cũ.

Dạ Khánh/Hà Nội Mới