13/11/2017

Thẩm định Đồ án quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 9/11/2017, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp thẩm định Đồ án quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, do Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn – Chủ tịch HĐTĐ chủ trì. Dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng, đại diện các Bộ, các hội chuyên ngành là thành viên HĐTĐ Bộ Xây dựng. 

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn – Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia trình bày Báo cáo tóm tắt Đồ án quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035.

Theo Đồ án, đô thị Kỳ Anh được định hướng quy hoạch xây dựng là trung tâm kinh tế tổng hợp phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, trọng tâm là Khu kinh tế Vũng Áng với các ngành kinh tế chủ đạo gồm: Công nghiệp và dịch vụ cảng biển, kết hợp hài hòa với các ngành: Du lịch, dịch vụ, nông – lâm nghiệp, đồng thời là đô thị có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Vùng Bắc Trung Bộ.Tầm nhìn đến năm 2035, thị xã Kỳ Anh sẽ là đô thị công nghiệp, đảm bảo sự kết hợp hiệu quả giữa các mục tiêu công nghiệp hóa và phát triển hậu công nghiệp, chú trọng khai thác và phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, tạo cấu trúc đô thị đa chức năng, với không gian du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Sau khi nghe Báo cáo tóm tắt Đồ án quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, các chuyên gia phản biện, đại diện các Bộ, hiệp hội là thành viên HĐTĐ Bộ Xây dựng đã đưa ra những ý kiến góp ý giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo.
Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn – Chủ tịch Hội đồng đánh giá đơn vị tư vấn đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh cuộc họp
Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chỉ đạo đơn vị tư vấn chú trọng đến định hướng phát triển không gian đô thị Kỳ Anh đến năm 2035, đặc biệt là phần diện tích mở rộng (phần diện tích ngoài Khu kinh tế Vũng Áng). Bên cạnh đó, thị xã Kỳ Anh cần quan tâm khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, phân kỳ các giai đoạn đầu tư, phát triển nhằm cụ thể hóa những nội dung của Đồ án quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện, đại diện các Bộ, hội chuyên ngành là thành viên HĐTĐ Bộ Xây dựng, sớm hoàn chỉnh Báo cáo, gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trần Đình Hà/Moc.gov.vn