17/08/2022

Tập trung thực hiện những tiêu chí khó

Kiểm tra tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QH – KT) về thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu, quá trình triển khai thực hiện, đơn vị phải tăng cường cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, tập trung vào những chỉ tiêu khó để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu được giao.

Tập trung hoàn thành tốt 9 chỉ tiêu được giao

Báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra số 1 của Thành ủy Hà Nội về Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội mới đây, Phó Giám đốc Sở QH – KT Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết: Chương trình số 03-CTr/TU về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 – 2025” đã được Sở triển khai song song cùng với 9 chương trình công tác khác của Thành ủy. Trong đó, riêng Chương trình số 03-CTr/TU, Sở đã ban hành 7 kế hoạch, giao nhiệm vụ từng bộ phận, tập trung thực hiện các mảng công việc được UBND thành phố phân công. Trong số 19 chỉ tiêu của Chương trình, Sở được giao chủ trì thực hiện 1 chỉ tiêu; phối hợp tổ chức thực hiện 8 chỉ tiêu khác, các chỉ tiêu đều đạt kết quả quan trọng.

Đối với chỉ tiêu hết sức quan trọng là hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng 5 huyện thành quận vào năm 2025, Sở đang phối hợp rà soát, đánh giá, đề xuất giải pháp song song với các quy hoạch đã triển khai trên địa bàn. “Đến nay, các huyện Gia Lâm, Đông Anh đã đạt 26/27 tiêu chí; huyện Thanh Trì đạt 24/27 tiêu chí; huyện Hoài Đức đạt 22/27 tiêu chí; huyện Đan Phượng đạt 21/27 tiêu chí”, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh thông tin thêm.

Về chỉ tiêu hoàn thành xây dựng đề án khung cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, Sở đã có văn bản tham gia hướng dẫn quy trình, thủ tục cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nguy hiểm cấp D và quy trình lựa chọn chủ đầu tư. Về chỉ tiêu chỉnh trang 10 công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954, Sở phối hợp với các đơn vị liên quan trao đổi, thống nhất danh mục 12 công trình kiến trúc để đề xuất thực hiện. Riêng với chỉ tiêu xây dựng 2 – 3 khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh, Sở đã tham mưu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tây Mỗ – Đại Mỗ, dự án Thành phố thông minh…

Lãnh đạo Sở QH – KT cũng thẳng thắn chỉ ra một số bất cập, tồn tại. Trong đó, các văn bản pháp lý chuyên ngành còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa theo kịp với thực tiễn; hệ thống các quy định liên quan đến quy hoạch đô thị thiếu đồng bộ, thống nhất. Đặc biệt, vẫn còn những nhiệm vụ thực hiện chậm so với kế hoạch như: Tỷ lệ đô thị hóa, lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954; một số đồ án quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường, thiết kế đô thị riêng, chung cư cũ…

Hà Nội đang xây dựng đề án khung cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo chỉ tiêu của Chương trình số 03-CTr/TU

Nêu cao trách nhiệm từng cán bộ, đảng viên

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh: Thời gian tới, Sở QH – KT cần triển khai ngay nhiệm vụ về chương trình phát triển, chỉnh trang, tái thiết đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TƯ (ngày 24.1.2022) của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết hợp Nghị quyết với Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy. “Sở QH – KT cần có hướng dẫn cụ thể về phương án cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố và phân kỳ phù hợp của thiết kế đô thị phải có độ sâu và chất lượng đô thị. Đồng thời, rà soát danh mục công trình kiến trúc khác có giá trị trước năm 1954, lập danh mục chính xác và xây dựng cơ chế đầu tư, bảo tồn, tôn tạo các công trình này”, ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ghi nhận Sở QH – KT đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và đạt nhiều kết quả trong tham mưu từng chỉ tiêu cụ thể của Chương trình, nhất là về Quy hoạch sông Hồng, sông Đuống, đường Vành đai 4…

Nhấn mạnh Chương trình số 03-CTr/TU là chương trình lớn, khó, phức tạp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu, Sở QH – KT có cách làm mới, nhận thức sâu, rõ; rà soát toàn bộ chỉ tiêu gắn với từng nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị về chương trình này. Ngoài ra, cần phối hợp với các quận, huyện trên địa bàn tổng hợp chi tiết, có mốc thời gian, tiến độ cụ thể với từng chỉ tiêu; tập trung phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân trong thực hiện các chỉ tiêu. “Quá trình triển khai, Sở phải tăng cường cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cần tập trung vào những chỉ tiêu khó để lãnh đạo, chỉ đạo”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu.

Phi Long/Báo điện tử Đại biểu nhân dân