02/01/2018

Tập trung hoàn thiện dự thảo, trình ban hành Luật Quản lý Phát triển Đô thị

Trước thềm năm mới, Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Nguyễn Tường Văn đã chia sẻ với Báo Xây dựng về những thành tựu mà Cục Phát triển Đô thị đạt được trong năm 2017 và định hướng hoạt động trong năm 2018.


Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Nguyễn Tường Văn

PV: Cục trưởng có thể cho biết những điểm nổi bật mà Cục Phát triển Đô thị đã đạt được trong năm 2017?

Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Nguyễn Tường Văn: Trong năm qua, công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý phát triển đô thị là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong các hoạt động của Cục. Có thể kể đến như việc xây dựng Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam; Thông tư quy định chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; Nghiên cứu Đề án phát triển đô thị thông minh…

Nổi bật nhất là việc nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị. Tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, ngày 08/6/2017, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, trong đó có nội dung Luật QLPTĐT. Ngày 11/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo Luật QLPTĐT, trình Chính phủ vào tháng 3/2018. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, hiện nay Cục đang khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật.

Song song với đó, Cục cũng đạt được một số thành tựu nổi bật trong việc triển khai thực hiện các văn bản QPPL, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đơn cử, thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 – 2020), trong năm 2017,Cục đã tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị cho 12 đô thị, gồm 2 đô thị loại I, 5 đô thị loại III và 5 đô thị loại IV.

Ngoài ra, Cục cũng đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trong việc triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư, Chương trình, Đề án liên quan tới lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị.

PV: Những thuận lợi và khó khăn mà Cục Phát triển Đô thị đã trải qua trong năm 2017 là gì, thưa ông?

Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Nguyễn Tường Văn: Thuận lợi lớn nhất, mà chúng tôi luôn trân trọng, là lĩnh vực phát triển đô thị ngày càng được quan tâm. Các nội dung về đô thị đã được nhắc tới trong các văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, như tỷ lệ đô thị hóa đã được nêu trong Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đặc biệt, với việc Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, thông qua hồ sơ đề xuất xây dựng Luật QLPTĐT, có thể nói, quản lý phát triển đô thị đang ngày càng nhận được sự quan tâm từ toàn thể xã hội.

Song hành với thuận lợi, luôn có những khó khăn. Một số khó khăn trong công tác quản lý nhà nước là hệ thống văn bản QPPL đã có nhưng chưa đầy đủ và đồng bộ. Việc thực thi ở các địa phương còn hạn chế, thiếu cơ chế kiểm tra giám sát. Hệ thống số liệu phân tích đánh giá về đô thị còn thiếu. Sự phối hợp giữa các cơ quan, bộ ngành và địa phương chưa đạt hiệu quả cao…

PV: Xin ông có thể cho biết về một số định hướng trong tương lai của Cục Phát triển đô thị?

Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Nguyễn Tường Văn: Với chức năng nhiệm vụ chính được giao, thời gian tới Cục sẽ tiếp tục công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý phát triển đô thị. Cụ thể, Cục sẽ hoàn thiện nội dung dự thảo Luật QLPTĐT, trình Quốc hội phê duyệt trong năm 2018; Điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia; Tổ chức rà soát Chiến lược Phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2020-2030; Xây dựng đề cương, kế hoạch triển khai Đề án hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, các công cụ quản lý kiểm soát hiệu quả quá trình phát triển đô thị; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phát triển đô thị quốc gia…

Cục đồng thời thực hiện các Chương trình dự án ODA, các dự án sự nghiệp kinh tế, các đề tài khoa học về các chủ đề Đô thị thích ứng BĐKH, Đô thị tăng trưởng xanh, Đô thị thông minh, Đô thị vệ tinh…

PV: Mong muốn nhất của ông trong thời gian tới trong công tác phát triển đô thị là gì, thưa ông?

Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Nguyễn Tường Văn: Phát triển đô thị là một lĩnh vực đa ngành, có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khác nhau như quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, đầu tư xây dựng, tài chính, đất đai, môi trường… Với thực trạng phát triển đô thị như hiện nay, mong muốn của tất cả những người làm công tác quản lý đô thị đó là sớm từng bước hoàn hiện đồng bộ hệ thống văn bản QPPL về đô thị; Nâng cao sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý đô thị; Huy động các nguồn lực đầu tư, khuyến khích sự tham gia của các thành phần trong quá trình đầu tư phát triển đô thị… Có như vậy mới nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, tăng tính cạnh tranh, biến đô thị thành một nơi đáng sống, thu hút người dân không chỉ vì cơ hội việc làm mà còn vì các yếu tố môi trường, văn hóa, phúc lợi xã hội…

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Khánh Phương – Quý Anh (thực hiện)