01/09/2015

Quy hoạch xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại Cổ Loa

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, quốc tế tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ngày 28/1/2015, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận về việc xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia gắn với cổ phần hóa Trung tâm triển lãm Việt Nam. Chủ trương là điều chỉnh quy hoạch và địa điểm xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia từ Mễ Trì sang vị trí khác.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu, đề xuất 2 phương án vị trí mới để xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia gồm: Khu vực đầm Vân Trì, sông Thiếp và Khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh.

Sau khi nghe, tổng hợp các ý kiến bộ, ngành liên quan, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, quốc tế tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh với quy mô dự kiến khoảng 300 ha, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội là khu Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia – quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ Xây dựng căn cứ nhu cầu bố trí trụ sở các Bộ, ngành tại Khu Tây Hồ Tây để nghiên cứu, tính toán cân đối quỹ đất dành cho trụ sở các cơ quan Bộ, ngành tại vị trí khu đất quy hoạch Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại Mễ Trì trước đây, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/9/2015.

Phần đất còn lại, UBND thành phố Hà Nội bố trí quỹ đất cho Dự án Trung tâm văn hóa, du lịch và thương mại để tạo vốn xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia – quốc tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2015.

Đối với Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam tại 148 Giảng Võ, quận Ba Đình, trong thời gian triển khai xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Trung tâm Hội trợ triển lãm Việt Nam) lập phương án tổ chức hoạt động của hội chợ triển lãm trên vị trí khác. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không làm gián đoạn các hoạt động hội chợ triển lãm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 9/2015.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia – quốc tế theo quy định trong tháng 10/2015.

Bảo Tường/ Báo Xây dựng