29/10/2020

Phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững

Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại. Theo đó, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Diện mạo Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, hiện đại. Ảnh: Vũ Long

Diện mạo Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, hiện đại. Ảnh: Vũ Long

 Dạ Khánh/Hà Nội mới