22/05/2023

Ninh Thuận: Lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Cảng hàng không Thành Sơn

(KTVN) – Mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch chi tiết phối hợp với các bộ ngành Trung ương chuyển sân bay quân sự Thành Sơn thành Cảng hàng không lưỡng dụng Thành Sơn và bổ sung vào quy hoạch toàn quốc.

Theo đó, trong tháng 5/2023, UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ phối hợp với Bộ GTVT và các bộ ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ bổ sung Cảng hàng không Thành Sơn vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Hội đồng thẩm định quy hoạch cảng hàng không, sân bay.

UBND tỉnh Ninh Thuận chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Trung đoàn Không quân 937 và bộ ngành thực hiện đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Thành Sơn và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Cảng hàng không Thành Sơn theo phương thức PPP. Dự kiến đề án sẽ được trình Thủ tướng phê duyệt trong quý 2/2023.

UBND tỉnh Ninh Thuận lên kế hoạch chuyển sân bay quân sự Thành Sơn thành Cảng hàng không lưỡng dụng

Ninh Thuận cũng phối hợp với Cục hàng không Việt Nam thực hiện lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Thành Sơn và phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng chuyển đổi đất quốc phòng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở GTVT lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Thành Sơn và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

Trước đó, ngày 28/3, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp bổ sung quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang Tuyền