09/08/2020

Nhà ở nông thôn mới cần cơ chế chính sách quản lý tốt

(Tạp chí KTVN 229) – Hướng tới mô hình kiến ​​trúc xanh hiện đại, quy hoạch và nhà ở nông thôn mới của nông thôn cần có những thay đổi về mặt nhận thức trong quản lý phát triển chính sách. Nông thôn mới cần được phát triển trên cơ sở kế thừa và khai thác những bài học của hệ thống truyền thông hợp tác khai thác những kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Và có các tính toán đến các yếu tố sống, sinh hoạt và sản xuất, miền đặc điểm và hệ thống truyền thông kiến ​​trúc.

Hướng tới hiện đại xanh kiến ​​trúc mô hình, quy hoạch và nhà ở nông thôn mới của nông thôn cần có những thay đổi về nhận thức trong quản lý phát triển chính sách. Nông thôn mới cần được phát triển trên cơ sở kế thừa và khai thác những bài học của hệ thống truyền thông hợp tác khai thác những kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Và có các tính toán đến các yếu tố sống, sinh hoạt và sản xuất, miền đặc điểm và hệ thống truyền thông kiến ​​trúc. Kế thừa những hệ thống truyền thông mô hình sinh và hậu ứng dụng khí trong quy hoạch và kiến ​​trúc: Bảo tồn các cảnh quan trong nông thôn địa phương bao gồm các ngôi nhà và các yếu tố xung quanh.Mật độ dân cư trong làng cần được kiểm tra, đưa ra các quy mô đất và xây dựng mật độ hợp lý để mỗi ngôi nhà của nông thôn mới trở thành một đơn vị cân bằng sinh thái riêng đóng góp cho hệ thống sinh thái chung của làng. Khuyến khích triển khai và nhân rộng mô hình vườn - ao - chuồng (VAC) truyền thống. Trong quỹ đất hạn chế điều kiện, nên phát triển các ứng dụng mới ra khỏi các khu vực đất không khai thác hoặc nông nghiệp thấp để giảm tải về áp lực dân số; Phát triển hệ thống cây xanh theo nguyên tắc truyền thống đón gió mát, chống gió bão và tạo thêm nguyên liệu trong xây dựng và sản xuất. Nạo vét và duy trì các hồ bơi và các thời điểm hiện tại của nước. Đưa ra những biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm các nguồn nước. Nghiên cứu các nhà mẫu với quy mô vừa và nhỏ để phù hợp với tình hình quỹ đất và sử dụng thực tế có thân thiện kiến ​​trúc ngôn ngữ với nông thôn cảnh quan, có tổ chức nguyên tắc không gian, tiện ích in that the feature to all no server out of sub. Cần có tốt quản lý chính sách hệ thống: To the solution on can go to the life is very to the method for management: Cần sớm ban hành các quản lý chính sách, định hướng quy hoạch, bảo tồn, phát triển nhà kiến ​​trúc ở nông thôn giai đoạn mới nay. Cần đề xuất ra các tiêu chuẩn thiết kế mẫu cho các loại hình nhà ở nông thôn (ứng dụng những công nghệ, kỹ thuật, vật liệu thân thiện với môi trường tiên tiến) sao cho phù hợp với sự phát triển của xã hội nông nghiệp thôn, từng bước nâng cao nhận thức và hướng dẫn xây dựng theo. Các khu nhà ở nông thôn mới phát triển phải được quy hoạch tổng thể và xây dựng quản lý từ hạ tầng đến công trình kiến ​​trúc; Cannot lựa chọn các loại vật liệu xây dựng địa phương để phù hợp với kinh tế điều kiện cũng như đặc trưng khí hậu của từng địa phương; Cần quy định về dung lượng đất, trình quản lý chiều cao, sàn giao diện,

Nhà mẫu ở thôn đồng bằng sông Hồn

Kế thừa các hệ thống truyền thông sinh thái mô hình và hậu ứng dụng khí trong quy hoạch và kiến ​​trúc: Bảo tồn các cảnh quan trong nông thôn địa phương bao gồm các ngôi nhà và các yếu tố tự nhiên xung quanh.Mật độ dân cư trong làng cần được kiểm tra, đưa ra các mô hình đất và xây dựng hợp lý mật độ để mỗi ngôi nhà nông thôn mới trở thành một đơn vị cân bằng sinh thái riêng đóng góp cho hệ thống sinh thái chung của làng. Khuyến khích triển khai và nhân rộng mô hình vườn – ao – chuồng (VAC) truyền thống. Trong quỹ đất hạn chế điều kiện, nên phát triển các ứng dụng mới ra khỏi các khu vực đất không khai thác hoặc nông nghiệp thấp để giảm tải về áp lực dân số; Phát triển hệ thống cây xanh theo nguyên tắc truyền thống đón gió mát, chống gió bão và tạo thêm nguyên liệu trong xây dựng và sản xuất. Nạo vét và duy trì các hồ bơi và các thời điểm hiện tại của nước. Đưa ra những biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm các nguồn nước.

Cần có tốt quản lý chính sách hệ thống :To the solution on can go to the life is very to the method for management: Cần sớm ban hành các quản lý chính sách, định hướng quy hoạch, bảo tồn, phát triển nhà kiến ​​trúc ở nông thôn giai đoạn mới nay. Cần đề xuất ra các tiêu chuẩn thiết kế mẫu cho các loại hình nhà ở nông thôn (ứng dụng những công nghệ, kỹ thuật, vật liệu thân thiện với môi trường tiên tiến) sao cho phù hợp với sự phát triển của xã hội nông nghiệp thôn, từng bước nâng cao nhận thức và hướng dẫn xây dựng theo. Các khu nhà ở nông thôn mới phát triển phải được quy hoạch tổng thể và xây dựng quản lý từ hạ tầng đến công trình kiến ​​trúc; Cannot lựa chọn các loại vật liệu xây dựng địa phương để phù hợp với kinh tế điều kiện cũng như đặc trưng khí hậu của từng địa phương; Cần quy định về dung lượng đất, trình quản lý chiều cao, sàn giao diện,

TS Hoàng Mạnh Nguyên – Viện trưởng Viện Kiến trúc Nhiệt đới, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

ntm (2)