03/05/2018

Mở rộng đô thị trung tâm Bắc Ninh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Bắc Ninh, được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang; phía Đông giáp tỉnh Hải Dương; phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên; phía Tây giáp Thủ đô Hà Nội với diện tích khoảng 822,7 km2. Thời hạn lập quy hoạch ngắn hạn đến năm 2022, giai đoạn dài hạn đến năm 2035, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050.

Theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ bổ sung một số mục tiêu: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh gắn với Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, tạo thành một cực của tam giác tăng trưởng, phấn đấu cùng với các địa phương trong vùng Thủ đô, trở thành vùng đô thị lớn văn minh, hiện đại trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đồng thời, quy hoạch mở rộng đô thị trung tâm Bắc Ninh, trên cơ sở thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và mở rộng thêm các huyện Quế Võ, huyện Yên Phong, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Minh Thư/Báo Đấu thầu