02/02/2023

Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Đồng Bành hơn 162 ha

(KTVN) – UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt quy mô lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành là 162,13 ha.

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành tại thị trấn Chi Lăng (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) tỷ lệ 1/2000.

Theo đó, phía bắc phân khu giáp đường quốc lộ 1, phía nam giáp đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn, phía đông giáp sông Thương và phía tây giáp khu dân cư và chợ Sông Hóa.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 321,76 ha; trong đó, quy mô lập quy hoạch phân khu 162,13 ha.

Diện tích đất dành cho sản xuất công nghiệp khoảng 110,75 ha. Dự kiến khoảng 100 công nhân/ha. Dự báo lao động trong khu công nghiệp khoảng 11.075 công nhân.

Dự án có tính chất là khu công nghiệp tập trung đa ngành ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, kỹ thuật tiên tiến, ít gây ô nhiễm môi trường, được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật có đầy đủ các khu vực chức năng như nhà máy, kho tàng công nghiệp; điều hành dịch vụ, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe…

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000

Về nhu cầu nhà ở, dự báo nhu cầu ở của công nhân khu công nghiệp khoảng 25% lao động trong khu công nghiệp tương ứng với số lao động là 2.800 người.

Quy mô diện tích sàn nhà ở công nhân khoảng 140.000 m2. Vị trí dự kiến nằm ở phía nam Khu dân cư Chi Lăng thôn Lân Bông, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng.

Hiện trạng nhà ở trong ranh giới khu vực lập quy hoạch thống kê sơ bộ tạm tính có khoảng gần 100 hộ bị ảnh hưởng. Quy mô khu tái định cư dự kiến khoảng 3 ha, vị trí dự kiến quy hoạch gắn liền với Khu dân cư Chi Lăng thôn Lân Bông.

Về hệ thống giao thông, đường trục chính khu vực có mặt cắt 1-1, quy mô bề rộng chỉ giới đường đỏ 36 m. Ngoài ra còn có đường nội bộ khu công nghiệp gồm các tuyến có mặt cắt 2-2, 3-3, 3A-3A; quy mô bề rộng chỉ giới đường đỏ từ 18,5 m đến 23,5 m.

Quang Tuyền