17/08/2016

Hải Phòng công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quận Kiến An

UBND quận Kiến An phối hợp với Viện Quy hoạch thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quận Kiến An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quận Kiến An được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 13371/QĐ-UBND ngày 11/7/2016, theo đó xác định: đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, quận Kiến An sẽ là quận trung tâm của đô thị loại I; trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa của quận và thành phố; khu đô thị sinh thái, khu du lịch dịch vụ và khu công nghiệp ven sông Lạch Tray; khu trung tâm giáo dục đào tạo cấp thành phố và cấp vùng; có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh.


Đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, quận Kiến An sẽ là quận trung tâm của đô thị loại I.

Không gian toàn quận được chia thành 2 vùng: khu đô thị trung tâm và khu cận trung tâm, bao gồm 10 phường.

Cụ thể, vùng 1: vùng đô thị cũ gồm 4 phường: Quán Trữ, Bắc Sơn, Trần Thành Ngọ, Ngọc Sơn. Tại đây sẽ bổ sung mạng đường khu vực, nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông hiện có; cải tạo, bảo tồn có chọn lọc các công trình kiến trúc có giá trị; đoạn ven sông Lạch Tray (từ phường Đồng Hòa đến các trường đào tạo dọc đường Lê Đại Thanh) thực hiện theo đồ án quy hoạch bờ nam sông Lạch Tray của Nikken Seikei được phê duyệt. Phát triển hoàn thiện, liên kết không gian các khu đô thị mới như : Bắc Sơn, Tinh Thành…

Vùng 2 là vùng đô thị mới phát triển gồm 6 phường: Lãm Hà, Đồng Hòa, Nam Sơn, Văn Đẩu, Phù Liễn, Tràng Minh. Tại đây hình thành cụm công trình dịch vụ thương mại du lịch và khách sạn, căn hộ hiện đại tại phường Đồng Hòa và nút đường trục đô thị; vùng không gian ven đường vành đai 3 đến sông Đa Độ; quy hoạch không gian khu di tích Núi Vọ với các dịch vụ du lịch kết hợp với không gian thương mại dịch vụ tại nút đường nối quốc lộ 5, quốc lộ 10 và đường vành đai 3; hình thành không gian thương mại dịch vụ tại nút giao đường vành đai 3 và Trần Tất Văn.

Dự kiến đến năm 2025, quận Kiến An có 12 phường, trong đó, 2 phường Nam Sơn và phường Văn Đẩu, mỗi phường chia thành hai. So với quy hoạch năm 2002; đồ án điều chỉnh có nhiều nội dung mới, trong đó, bổ sung tính chất quận là trung tâm giáo dục, đào tạo cấp thành phố và cấp vùng; dân số dự báo đến năm 2020 là 120.000 người, năm 2025 lên 195.200 người. Cơ sở sản xuất công nghiệp chỉ giữ lại Cụm công nghiệp Quán Trữ, sau chuyển đổi chức năng thành đất dịch vụ công cộng; di chuyển các cơ sở sản xuất công nghiệp vào khu, cụm công nghiệp tập trung của thành phố trước năm 2025 thay cho quy hoạch cũ là cơ sở sản xuất công nghiệp bố trí dọc sông Lạch Tray, phường Lãm Hà, Đồng Hòa, Quán Trữ, Ngọc Sơn… Đồ án quy hoạch phân khu quận Kiến An cụ thể hóa nội dung Quyết định 1448 của Thủ tướng Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050.

Mỹ Hạnh/Báo Xây dựng