23/07/2023

Hà Nội: Thành lập Hội đồng thẩm định danh mục các công trình kiến trúc có giá trị

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3681/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023, về việc thành lập Hội đồng thẩm định danh mục các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn TP Hà Nội.

Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh TL

Theo đó, Hội đồng thẩm định danh mục các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn TP Hà Nội (Hội đồng thẩm định) do ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định 17 thành viên chính thức gồm: Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 13 ủy viên. Tùy từng trường hợp cụ thể, UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định sẽ mời thêm các chuyên gia.

Hội đồng thẩm định là tổ chức tư vấn cho Chủ tịch UBND Thành phố trong việc thẩm định danh mục các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn và các công việc theo yêu cầu của UBND Thành phố, làm việc theo nguyên tắc dân chủ và chế độ kiêm nhiệm.

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, tổ chức thực hiện theo Quy chế; giao Sở Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn việc bố trí kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định theo quy định.

Minh Anh