10/05/2019

Hà Nội tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng

Trong tháng 4, các quận, huyện, thị xã cấp phép 2.251 GPXD, trong số 2.829 công trình xây dựng có 2.782 công trình không vi phạm trật tự xây dựng, 47 công trình có vi phạm trật tự xây dựng.

Kết quả, đã giải quyết dứt điểm 24/47 trường hợp (cưỡng chế phá dỡ 04 trường hợp, 20 trường hợp tự khắc phục); đang trong quy trình thực hiện giải quyết đối với 23/47 trường hợp. UBND các quận, huyện, thị xã ban hành 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền với số tiền xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng. Số công trình vi phạm của kỳ báo cáo trước đang tiếp tục giải quyết: 66 trường hợp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Để việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01-6-2017 thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01-6-2017 của UBND Thành phố về việc khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, của UBND Thành phố đạt hiệu quả, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chức năng thuộc quận, huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn, Đội quản lý trật tự xây dựng và đô thị xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng năm 2015-2016; các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng chưa xử lý xong các năm 2017, 2018; tăng cường kiểm tra, rà soát địa bàn, quản lý chặt chẽ không để các trường hợp vi phạm mới phát sinh; kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong kỳ báo cáo tháng 4-2019 và các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo trình tự, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng (siêu mỏng, siêu méo); các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đã được Sở Xây dựng tổng hợp, đôn đốc gửi UBND các quận, huyện, thị xã tại văn bản số 1338/SXD-TTr ngày 15-02-2019.

Ngoài ra, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đưa hệ thống chính trị vào cuộc, vận động để người dân biết, chấp hành các quy định về pháp luật, nâng cao nhận thức, tạo môi trường thuận lợi cho người dân thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành trong cán bộ, công chức thi hành công vụ và các tổ chức cá nhân, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế phát sinh các vi phạm về trật tự xây dựng.

TQ/Pháp luật và Xã hội