05/06/2018

Hà Nội: Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị S3, GS

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 2639/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5.000 tại các ô quy hoạch ký hiệu C3, C5, F1, F2, F3, F4, F5, F6 và quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5.000 tại ô quy hoạch GS4-1 (phần quy hoạch mặt bằng sử dụng đất, sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật), tại quận Nam Từ Liêm, quận Hà Đông và huyện Hoài Đức.


Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ của Vingroup được điều chỉnh theo hướng tăng dân số.

Theo Quyết định, khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc địa giới hành chính của các phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm; phường Dương Nội, quận Hà Đông và các xã Vân Canh, An Khánh, huyện Hoài Đức. Phía Bắc và Đông Bắc giáp ô quy hoạch C1, C2, C4 theo quy hoạch phân khu đô thị S3 được duyệt; phía Nam giáp đường 72; phía Đông giáp đường 70 và sông Nhuệ; phía Tây giáp đường vành đai 3,5.

Tổng diện tích quy mô đề xuất điều chỉnh khoảng 656,44ha, quy mô dân số khoảng 111.483 người.

Mục tiêu điều chỉnh nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ tại Thông báo số 508/TB-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, định hướng Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (phần quy hoạch sử dụng đất tại khu vực Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và định hướng hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Khu đô thị An Khánh (D3)) đã được UBND TP phê duyệt.

Hình thành khu đô thị hiện đại gắn kết với tuyến đường sắt đô thị, giao thông công cộng và các đô thị trong khu vực; tạo tiền đề góp phần thực hiện kế hoạch giãn dân khu vực nội đô thành phố; phục vụ lợi ích của cộng đồng và thành phố, phù hợp với nhu cầu phát triển đô thị.

Làm cơ sở pháp lý để chủ đầu tư nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư và làm cơ sở để các cấp chính quyền thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Theo quy hoạch phân khu S3 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 15/8/2013, khu vực nghiên cứu điều chỉnh thuộc các ô quy hoạch ký hiệu C3, C5, Fl, F2, F3, F4, F5 có tổng diện tích khoảng 360,72ha; quy mô dân số khoảng 57.350 người, trong đó quy mô dân số đã được xác định tại phần Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ được duyệt là 31.154 người.

Theo quy hoạch phân khu GS đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 3876/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc ô quy hoạch ký hiệu GS4-1 có tổng diện tích khoảng 156,1lha; Quy mô dân số khoảng 11.550 người, trong đó quy mô dân số đã được xác định tại phần Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ được duyệt là 392 người.

Hạ Ly/BXD