14/01/2022

Hà Nội có quy định mới về cấp phép xây dựng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội với nhiều điểm mới. Quy định có hiệu lực từ ngày 25/1/2022.

Theo quy định mới, cơ quan cấp phép xây dựng được thực hiện đồng thời thủ tục cấp phép xây dựng các công trình, dự án với thủ tục điều chỉnh thời hạn tiến độ dự án sau khi đã báo cáo, đề xuất với UBND TP (trong trường hợp các công trình, dự án thuộc đối tượng phải điều chỉnh thời hạn đầu tư theo quy định).

Nhiều quy định mới về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội có hiệu lực từ ngày 25/1

Về thẩm quyền, UBND TP ủy quyền việc cấp giấy phép xây dựng (GPXD) các công trình thuộc thẩm quyền của UBND TP (không bao gồm nhà ở riêng lẻ với mọi quy mô) cho Sở Xây dựng đối với các công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II.

UBND TP ủy quyền cho ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp GPXD các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc phạm vi quản lý.

UBND TP ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cấp GPXD các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II nằm trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc thuộc phạm vi quản lý.

Do đó, toàn bộ nhà ở riêng lẻ không kể quy mô sẽ thuộc thẩm quyền cấp GPXD của UBND cấp huyện. Với các trường hợp đặc biệt như nhà ở riêng lẻ nằm trên địa giới hành chính của hai quận, huyện, thị xã trở lên thì thẩm quyền cấp GPXD được xác định theo địa chỉ lối vào chính của công trình.

Đối với việc cấp GPXD cho công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, cơ quan cấp GPXD dựng căn cứ theo quy định về điều kiện cấp phép xây dựng của pháp luật để cấp phép đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương để tổ chức kiểm tra, xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm theo quy định (theo quy định cũ, cần phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng về việc công trình đã được xử lý vi phạm).

Trường hợp có mâu thuẫn giữa các tiêu chí để xác định thẩm quyền cấp GPXD thì Sở Xây dựng là cơ quan lựa chọn phương án thực hiện, thông báo cho các cơ quan liên quan và báo cáo UBND TP.

Từ ngày 25/1/2022, toàn bộ nhà ở riêng lẻ không kể quy mô trên địa bàn TP Hà Nội sẽ thuộc thẩm quyền cấp GPXD của UBND cấp huyện

Trường hợp UBND cấp huyện điều chỉnh GPXD, nếu công trình sau điều chỉnh có quy mô từ cấp II trở lên thì UBND cấp huyện được giải quyết cấp phép sau khi có ý kiến của cơ quan cấp phép có thẩm quyền tại khoản 1 Điều 3 của quy định này (là các cơ quan có thẩm quyền cấp phép các công trình từ cấp II trở lên).

Một điểm mới nữa là, thời gian tồn tại của công trình được cấp GPXD có thời hạn không quá 5 năm tính từ ngày được cấp giấy phép và thời hạn này có thể được gia hạn nếu chủ đầu tư yêu cầu (theo quy định cũ, công trình được cấp phép có thời hạn tồn tại cho đến khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch mà không cần gia hạn).

Như vậy, quy định mới sẽ thay thế các quy định về cấp phép xây dựng tại Quyết định số 20/2016 và Quyết định số 12/2018 ngày 25/5/2018 của UBND TP Hà Nội. Đồng thời, quy định mới đã cập nhật những nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Lập Đông/Tiền phong