13/03/2019

Hà Nội chốt thời gian thực hiện đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2019-2020

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của Thành phố giai đoạn 2019-2020 và chốt thời gian hoàn thành các dự án.
09_kacs

Ảnh minh hoạ (Internet)

Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2020, chủ đầu tư chủ động đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án theo quy định để đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn thực hiện dự án trong năm 2019 khi Thành phố có phương án sử dụng nguồn tăng thu, kết dư ngân sách. Đối với các dự án còn lại, chậm nhất đến ngày 31/10/2019 phải phê duyệt dự án đầu tư để đủ điều kiện ghi kế hoạch năm 2020.

Đối với các dự án đầu tư công cấp huyện được ngân sách Thành phố hỗ trợ, phải hoàn thiện thủ tục đầu tư phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án, quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo đúng nội dung đã được HĐND TP phê duyệt, trường hợp tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ, ngân sách cấp huyện cân đối, bố trí phần còn lại để thực hiện hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ. Thời hạn hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/6/2019.

Đối với các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện đã được HĐND quyết nghị thực hiện theo cơ chế ngân sách Thành phố hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 4/12/2018; các Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành của Thành phố thực hiện bàn giao lại hồ sơ đã tiếp nhận từ các huyện. Thời hạn hoàn thành bàn giao chậm nhất đến ngày 15/3/2019.

Thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, UBND các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì xây dựng, đề xuất cơ chế đặc thù về nguồn vốn triển khai thực hiện đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc nhiệm vụ ngân sách Thành phố trên địa bàn theo lộ trình được cấp thẩm quyền phê duyệt đảm bảo các tiêu chí xây dựng huyện thành quận để trình HĐND TP phê duyệt phù hợp với điều kiện cụ thể của từng huyện và khả năng cân đối ngân sách Thành phố làm căn cứ triển khai thực hiện giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo. Thời hạn hoàn thành theo tiến độ Đề án phát triển thành quận của mỗi huyện được phê duyệt.

Thành phố cũng giao các đơn vị hoàn thiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh (gia hạn) thời gian thực hiện đối với 24 dự án xây dựng cơ bản tập trung có thời hạn hoàn thành trong năm 2018 chậm nhất đến ngày 31/3/2019 theo đúng chỉ đạo của UBND TP tại Văn bản số 6330/UBND-KH&ĐT ngày 26/12/2018.

Về tiến độ khởi công mới công trình các dự án bố trí vốn thực hiện tại kế hoạch giao đầu năm (năm 2019, kế hoạch giao đầu năm bố trí vốn khởi công mới 114 dự án): Đối với các dự án không có vướng mắc về mặt bằng, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế – dự toán công trình để tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công công trình trước ngày 30/5 năm kế hoạch.

Đối với các dự án có vướng mắc về mặt bằng và các nguyên nhân khác, chủ đầu tư rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, để đề xuất giải pháp, báo cáo cấp thẩm quyền đôn đốc, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đảm bảo khởi công công trình trước ngày 30/8 năm kế hoạch.

Đối với tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch năm 2019, 2020, UBND TP yêu cầu các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung quyết liệt triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao (bao gồm cả phần kế hoạch vốn kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán của kế hoạch năm trước theo quy định) của các dự án ngay từ những tháng đầu năm; đảm bảo 8 tháng đầu năm tỷ lệ giải ngân không thấp hơn 50% kế hoạch vốn được giao và phấn đấu kết thúc năm ngân sách, giải ngân đạt 100% kế hoạch giao.

Thành phố đề nghị, các sở quản lý chuyên ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm kiện toàn năng lực đội ngũ cán bộ chuyên môn của các phòng, ban để nâng cao chất lượng công tác thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và phân cấp, ủy quyền của UBND TP tại Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018.

Thanh Nga/baodautu.vn