01/08/2016

“Hà Nội cần tập trung lập kế hoạch thực hiện cụ thể hóa quy hoạch”

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị công bố Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, do UBND TP Hà Nội tổ chức ngày 30/7.

Phát biểu tại lễ công bố quy hoạch, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá: “Việc Hà Nội công bố quy hoạch là sự kiện quan trọng, đồng thời quy hoạch này có tác động lớn, ảnh hưởng tác động cho phát triển kinh tế-xã hội của Hà Nội, các tỉnh phía Bắc và cả nước”.

Theo Phó Thủ tướng, Hà Nội đang đô thị hóa mạnh mẽ hơn bất kỳ đô thị nào của cả nước. Áp lực gia tăng dân số lên Hà Nội rất nặng nề, nếu không khắc phục vấn đề hạ tầng giao thông thì đây sẽ là nút thắt, hạn chế sự phát triển, gây áp lực cuộc sống của người dân, cũng như du khách về thủ đô.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội cần tập trung lập kế hoạch thực hiện cụ thể hóa quy hoạch, cân đối nguồn lực, đề ra lộ trình thực hiện. Ngoài ra, Hà Nội phải làm tốt công tác tuyên truyền về quy hoạch để đảm bảo đồng thuận, đồng thời phối hợp các ngành, địa phương đảm bảo thực hiện quy hoạch trên một cách thống nhất, đồng bộ.

Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 31/3. Theo đó, Hà Nội dự kiến sẽ huy động tổng mức vốn khoảng 1.235.380 tỷ đồng để phát triển giao thông trong vòng 30 năm tới.

Trong đó nguồn vốn sẽ được phân kỳ theo ba giai đoạn: Từ nay đến năm 2020 huy động khoảng 476.000 tỷ đồng; từ năm 2020-2030 huy động khoảng 554.000 tỷ đồng; và sau năm 2030 sẽ huy động khoảng 204.000 tỷ đồng.

Trong tổng nhu cầu vốn trên, đường bộ chiếm khoảng 523.000 tỷ đồng; đường sắt chiếm hơn 646.000 tỷ đồng; đường thủy chiếm hơn 19,7 ngàn tỷ đồng; hàng không chiếm 45,3 ngàn tỷ đồng.

Theo UBND TP Hà Nội, nguồn vốn trên sẽ được huy động tổng hợp từ các nguồn lực khác nhau như vốn vay ODA, nguồn vốn ngân sách, vốn vay thương mại từ Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển của thủ đô Hà Nội; mở rộng các hình thức BT, BOT, PPP, BOO…

Theo Quy hoạch, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội với tổng diện tích tự nhiên khoảng 3.344,6 km2 và dân số gần 6,70 triệu người (thống kê năm 2011) có mở rộng ra vùng phụ cận Thủ đô Hà Nội.

Múc tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng hệ thống giao thông vận tải hoàn thiện đáp ứng được các tiêu chí: Bền vững, đồng bộ, hiện đại trên cơ sở định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể hóa định hướng Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống giao thông vận tải theo các giai đoạn, xác định các dự án ưu tiên. Đề xuất các giải pháp về tổ chức, quản lý giao thông và các cơ chế chính sách cho việc quản lý, thực hiện Quy hoạch…

Một số hình ảnh tại buổi lễ:


Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị.


UBND TP Hà Nội tặng bản quy hoạch cho đại diện các tỉnh lân cận.


Toàn cảnh Hội nghị.

Quốc Bình/Báo Xây dựng