20/09/2016

Hà Nội: Ba đơn vị tài trợ lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng

Việc nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng vừa được Thành ủy Hà Nội đồng ý chủ trương trong Thông báo số 336-TB/TU.


Hà Nội đang nghiên cứu lập quy hoạch hai bên sông Hồng (ảnh internet)

Theo đó, Thành ủy Hà Nội đồng ý chủ trương theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tại Báo cáo số 267-BC/BCS, ngày 16/8/2016 về nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng. Theo đó, kinh phí lập quy hoạch do 3 đơn vị (Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội và Tập đoàn VINGROUP – Công ty Cổ phần) tài trợ.

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung như phối hợp các đơn vị tư vấn được lựa chọn, kế thừa những kết quả đã nghiên cứu, tiếp tục lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng. Bảo đảm thực hiện theo đúng Quyết định số 257/QĐ-TTg, ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình. Ngoài ra, các đơn vị hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, hội nghề nghiệp có liên quan trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ về quy hoạch đô thị, đê điều, giao thông, thủy lợi, phương án trị thủy, môi trường, kinh tế dọc hai bên sông Hồng.

Hồng Quang