21/07/2023

Hà Giang dự kiến xây 1.500 căn nhà ở xã hội

(KTVN) – Đây là mục tiêu trong Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Theo kế hoạch, tỉnh Hà Giang đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 1.500 căn hộ nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án, vượt 400 căn so với chỉ tiêu 1.100 căn theo nội dung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

Đến năm 2030, Hà Giang đặt mục tiêu phấn đấu đạt 1.500 căn hộ nhà ở xã hội (Nguồn: ST)

Tổng kinh phí dự kiến để đạt chỉ tiêu 1.500 căn hộ nhà ở xã hội khoảng 1.277 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đến năm 2025 là 340 tỷ đồng; giai đoạn 2026 – 2030 là 937 tỷ đồng.

Kinh phí này từ vốn ngân sách nhà nước, vốn xã hội hoá của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác.

UBND tỉnh Hà Giang giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành việc lập Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, thời gian hoàn thành quý IV/2023. Lập kế hoạch triển khai cụ thể cho việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội theo từng năm và theo từng giai đoạn đến năm 2030 đảm bảo nhu cầu thực tiễn của tỉnh. Đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng các dự án đang triển khai, các dự án đã có chủ trương đầu tư, bố trí và công khai các quỹ đất đã giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để doanh nghiệp quan tâm, đề xuất dự án.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các vị trí thuận tiện, quy mô phù hợp, hạ tầng đầy đủ.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn thu sử dụng đất thay thế cho 20% quỹ đất trong các dự án khu đô thị, dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng dưới 10ha để đầu tư xây dựng nhà ở nhà xã hội.

Tuyết Ngân