11/11/2014

Giới thiệu Luật Đấu thầu 2013

Ngày 13-2, Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã giới thiệu về Luật Đấu thầu năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2014.

Luật Đấu thầu năm 2013 gồm 13 chương, 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu năm 2005. Việc ban hành Luật Đấu thầu lần này đã chọn lọc nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật khác theo quy định về hoạt động đấu thầu; khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật trong cùng một lĩnh vực và bảo đảm tính thống nhất, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu nhấn mạnh, Luật Đấu thầu năm 2013 đã đạt một số mục tiêu cơ bản như, sửa đổi một số quy định hiện hành nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu; quy định rõ phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo từng lĩnh vực cụ thể; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trong nước; quy định hình thức đấu thầu mua sắm tập trung; đề cập nội dung đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế; quy định hình thức lựa chọn nhà đầu tư; phân cấp triệt để trong đấu thầu; tăng cường giám sát về đấu thầu và tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

 

Theo Hà Nội mới