13/01/2022

Điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô 2021-2030, tầm nhìn 2050 đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc nghiên cứu lập nhiệm vụ quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 và được Hội đồng thẩm định quy hoạch kết luận đủ điều kiện, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 1-2022…

Sáng 13/1, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề tại UBND TP Hà Nội về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP yêu cầu Bảo đảm chất lượng và tiến độ quy hoạch Thủ đô

Quy hoạch chung phủ kín 97,78%

Báo cáo tổng hợp bước đầu kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân cho biết, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp làm việc trực tiếp với 3 sở và 4 quận, huyện…

Kết quả cho thấy, công tác quy hoạch nói chung và công tác triển khai thực hiện Luật Quy hoạch đã được Thành ủy, HĐND, UBND TP quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ với cách làm thận trọng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với đặc thù, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô bền vững với tầm nhìn dài hạn.

Từ năm 2012 đến nay, thành phố đã phê duyệt 66/68 đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung đạt 97,78%, quy hoạch phân khu đô thị trung tâm đạt 83,86% (tính chung tỷ lệ đạt 95,05%), triển khai lập và hoàn thành phê duyệt 8/9 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, một khối lượng lớn các quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, chỉ giới đường đỏ, quy hoạch đặc thù.

Đối với quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị, UBND thành phố đã phê duyệt 39 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị với tổng diện tích khoảng 539,9ha; phê duyệt 15 đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết (tương đương lập mới) với tổng diện tích 322,7ha và 65 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 966,6ha.

Đáng chú ý, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc nghiên cứu lập nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch, được Hội đồng thẩm định kết luận đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 1-2022.

Bên cạnh đó, các đoàn giám sát cũng chỉ ra 14 tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch như công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị còn hạn chế, thiếu đồng bộ; tiến độ thực hiện một số đồ án quy hoạch còn chậm, đặc biệt là quy hoạch các đô thị vệ tinh; chất lượng một số đồ án chưa tốt dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình lập dự án đầu tư…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá việc thực hiện song song các nhiệm vụ quy hoạch của Thủ đô gặp khó khăn, vướng mắc do chưa rõ chủ thể

Bảo đảm chất lượng và tiến độ quy hoạch Thủ đô

Tham gia ý kiến, các thành viên Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP và Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP đề nghị công tác quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết của thành phố phải được thực hiện song song để bảo đảm hiệu quả; khuyến khích xã hội hóa việc lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch; tăng cường cộng đồng trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong triển khai nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch; bảo đảm công khai, minh bạch, lấy ý kiến người dân…

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, thành phố cũng đang triển khai 5 nhiệm vụ quan trọng. Trong đó bao gồm tổ chức lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; triển khai xây dựng Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình số 03 Thành ủy (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”; sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô và tổng kết Nghị quyết số 11 ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá việc thực hiện song song các nhiệm vụ quy hoạch của Thủ đô gặp khó khăn, vướng mắc do chưa rõ chủ thể. Đối với 14 nội dung còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện Luật Quy hoạch đã được đoàn giám sát chỉ ra, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết UBND TP sẽ tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm cần sửa đổi trong quy định pháp luật, báo cáo đoàn giám sát.

“Vấn đề gì thuộc thẩm quyền, thành phố sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, như đơn giản hóa thủ tục hành chính, xã hội khóa nguồn vốn thực hiện quy hoạch…”, Chủ tịch UBND TP khẳng định

Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai các công việc liên quan quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng với thành phố Hà Nội trong thời gian này, nhất là trong điều kiện phát triển mới hiện nay, cần xem xét những vấn đề nêu ra còn phù hợp không, cần rà soát điều chỉnh những gì.

Chủ tịch HĐND TP đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát, tích hợp, bổ sung, điều chỉnh trong quá trình thực hiện quy hoạch để phù hợp sự phát triển Thủ đô trong tình hình mới, trong đó Sở Quy hoạch Kiến trúc phải có vai trò đầu tàu. Trong quá trình này, cần chú trọng bảo đảm cả 2 tiêu chí chất lượng và tiến độ.

“Trong quá trình thực hiện có vướng mắc gì, UBND TP cũng như các sở ngành, quận huyện cần kịp thời phản ánh để vướng ở đâu tháo gỡ ở đó. Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP sẽ cộng đồng trách nhiệm với UBND TP trong quá trình này”, Chủ tịch HĐND TP khẳng định.