25/08/2017

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 4222/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ đề nghị cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Một góc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1949/BXD-QHKT phúc đáp Văn phòng Chính phủ như sau: Sau khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Biên Hòa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/7/2014; UBND TP Biên Hòa đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Sở Xây dựng Đồng Nai đã đề xuất kế hoạch triển khai lập các quy hoạch phân khu, làm cơ sở kêu gọi đầu tư và tổ chức lập quy hoạch chi tiết. Về tổng thể, đến nay cơ sở hạ tầng của TP Biên Hòa phát triển theo hướng hoàn chỉnh, đồng bộ, từng bước đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn. Ngày 30/12/2015 tại Quyết định số 2488/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận TP Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề xuất tại Văn bản số 3582/UBND-CNN ngày 19/4/2017 và Văn bản số 7140/UBND-CNN ngày 21/7/2017 thực hiện điều chỉnh cục bộ một số nội dung về quy hoạch hạ tầng giao thông và quy hoạch sử dụng đất tại một số khu vực, trên cơ sở không làm thay đổi định hướng lớn của đồ án quy hoạch chung TP Biên Hòa đã được phê duyệt, tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất và huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị. Việc xem xét chấp thuận điều chỉnh một số hướng tuyến giao thông và chuyển đổi chức năng sử dụng đất cần phải được kiểm tra, đánh giá cụ thể, đảm bảo quỹ đất cây xanh sau khi điều chỉnh vẫn tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và phù hợp với các định hướng trong nội dung quy hoạch chung TP Biên Hòa đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/7/2014.

Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định hiện hành và cần lưu ý các yêu cầu: Các nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Biên Hòa trên đây được sự tham gia ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị. Tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu tại các khu vực được điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung và các khu vực chuẩn bị mời gọi nhà đầu tư nhằm đảm bảo đủ cơ sở pháp lý quản lý thực hiện đầu tư, xây dựng thành phố Biên Hòa phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt.

Rà soát, đánh giá các quỹ đất phát triển đô thị, tính toán giá trị, đảm bảo hiệu quả để tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng, không làm thất thoát lãng phí. Gửi kèm hồ sơ bản vẽ sau khi đã chỉnh sửa, hoàn thiện theo đề xuất tại các vị trí như: Tại phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn; tại xã Hiệp Hòa, phường Tân Mai và phường Thống Nhất; tại phường Long Bình Tân và xã An Hòa.

Đoan Trang/BXD