28/11/2018

Đà Nẵng xin ý kiến Thủ tướng để thu hồi Sân vận động Chi Lăng

UBND Thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 9227/UBND-STP gửi Thủ tướng Chính phủ để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành bản án hình sự vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm, phần liên quan đến quyền sử dụng đất tại khu phức hợp Sân vận động Chi Lăng.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, năm 2010, thực hiện chủ trương di dời sân vận động ra khỏi trung tâm thành phố và dành khu đất tại khu vực sân vận động Chi Lăng để phục vụ mục đích phát triển kinh tế, thành phố Đà Nẵng có chủ trương thu hồi khu đất này để kêu gọi đầu tư Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ tại khu đất Sân vận động Chi Lăng.

Quá trình kêu gọi đầu tư vào năm 2010, Thành phố chỉ nhận được đề nghị tham gia đầu tư dự án của Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh. Chính vì vậy, Thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị lập thủ tục giao khu đất cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh để thực hiện dự án. Để triển khai thực hiện dự án này, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh đã đề nghị tách thửa cho các công ty thành viên và được UBND Thành phố chấp thuận.

Từ đó đến nay, dự án này chưa được triển khai thực hiện, nhà đầu tư chưa làm bất kỳ thủ tục nào để đăng ký đầu tư đối với dự án mà khu đất này được tách thành 14 lô và được UBND Thành phố cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 công ty thành viên của Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh vào ngày 28/1/2011. Năm 2013, 2014, các công ty này đã thế chấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của các lô đất này để vay vốn tại các ngân hàng.

Năm 2016, ông Phạm Công Danh bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử và tuyên án. Bản án này cũng đã được xem xét theo thủ tục phúc thẩm tại Bản án phúc thẩm số 30/2017/HSPT ngày 24/01/2017, theo đó Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định “giữ nguyên toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm”.

Theo bản án, các lô đất thuộc khu vực sân vận động Chi Lăng được xử lý như sau: “Tiếp tục kê biên 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam để quản lý theo quy định về tài sản bảo đảm; giải tỏa 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao Ngân hàng Xây dựng Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ để quản lý, xử lý theo quy định về tài sản bảo đảm. Các ngân hàng có quyền yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn các khoản vay của các công ty theo các họp đồng tín dụng”.

Sân vận động Chi Lăng, TP. Đà Nẵng

Sân vận động Chi Lăng, TP Đà Nẵng

Hiện nay, Ngân hàng thương mại TNHH Xây dựng Việt Nam đã có đơn yêu cầu thi hành án và Cục Thi hành án dân sự Thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định thi hành án theo yêu cầu của Ngân hàng này.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng tại khu vực sân vận động Chi Lăng tồn tại nhiều vấn đề vướng mắc và bất cập. Ngoài ra, chính quyền và nhân dân Thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng lấy lại khu đất này để sử dụng vào mục đích công cộng.

Xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng của chính quyền và Nhân dân Thành phố, UBND Thành phố Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chính quyền Thành phố Đà Nẵng được giữ lại toàn bộ diện tích đất tại Sân vận động Chi Lăng thông qua thi hành án bằng cách tự nguyện, thỏa thuận với bên được thi hành án.

Theo đó, tThành phố Đà Nẵng sẽ chuyển trả toàn bộ tiền sử dụng đất mà các doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách khi được giao khu đất nói trên để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của người sử dụng đất có đất đang bị thế chấp. Số tiền sử dụng đất Thành phố Đà Nẵng thực tế thu nộp ngân sách nhà nước khi giao quyền sử dụng đất là 1.251 tỷ đồng (sau khi giảm 10% là 139 tỷ đồng).

Hiện nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Xây dựng Việt Nam đều là ngân hàng 100% vốn cùa Nhà nước. Do đó, đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Ngân hàng nhà nước nghiên cứu, xem xét kiến nghị của UBND Thành phố Đà Nẵng để cho phép Thành phố Đà Nẵng thỏa thuận với các ngân hàng nhằm thực hiện thay nghĩa vụ thi hành án của người sử dụng đất, đồng thời thu hồi lại các lô đất thuộc khu vực Sân vận động Chi Lăng.

TP. Đà Nẵng cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan hỗ trợ và phối hợp với UBND Thành phố Đà Nẵng có hướng dẫn kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện nội dung như kiến nghị và đề xuất trên.

Hoàng Anh/Đầu tư Bất động sản