16/05/2018

Chủ trương lập quy hoạch đảo Phú Quốc theo định hướng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ góp ý về chủ trương lập quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

191435baoxaydung_image001
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Bộ Xây dựng, tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2016, Chính phủ đã thống nhất nguyên tắc xây dựng mô hình 3 đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc thuộc tỉnh (Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016). Việc UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương tổ chức lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc và lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc là triển khai phù hợp với Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 của Chính phủ, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 21-TB/TW ngày 23/3/2017 về các đề án đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

UBND tỉnh Kiên Giang cần thực hiện trình tự, thủ tục lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc trên cơ sở phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, nội dung dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đang trình Quốc hội; trình tự, nội dung Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc thực hiện theo Luật Xây dựng 2014; cần kế thừa những nội dung còn phù hợp của các quy hoạch xây dựng và quy hoạch khác liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đây và phù hợp với Đề án thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Phú Quốc đang trình Quốc hội.

Phong Thư/BXD