10/02/2022

Cần sớm có bộ tiêu chí, định mức Việt Nam cho công trình xanh Việt Nam

Ý kiến đại biểu tại Hội thảo “Xu hướng phát triển Công trình xanh trong kiến trúc Việt Nam” (Viện Kiến trúc Quốc gia – Tạp chí Kiến trúc Việt Nam)

TS.KTS Nguyễn Tất Thắng – Nghiên cứu viên cao cấp Viện Kiến trúc Quốc gia

Việt Nam cũng như hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đang đương đầu với những thách thức rất lớn từ biến đổi khí hậu, các vấn đề đặt ra về nguồn năng lượng. Vì vậy, đối với ngành Xây dựng Việt Nam, nổi lên trách nhiệm từ việc chi phối tới những tác động, xu hướng, xu thế liên quan đến những thách thức nói trên. Đặc biệt, nổi trội là những xu thế từ việc phối hợp giữa quy hoạch, kiến trúc, xây dựng với yêu cầu đặt ra phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa bản địa, trình độ công nghệ số… của Việt Nam. Hội thảo hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hướng tới thảo luận những hoạt động, khía cạnh xây dựng từ nghiên cứu đến thực tiễn quản lý và thực tế đang diễn ra trong xã hội theo hướng phát triển CTX của Việt Nam.

Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) đã thành lập và hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 2007. Việt Nam đã bước sang năm thứ 15 tiếp cận, nghiên cứu và thực thi phát triển CTX. Tuy nhiên, tất cả những tiêu chuẩn, tiêu chí để đánh giá, công nhận dán mác cho CTX của riêng Việt Nam là chưa có. Và thực tế, số lượng công trình được cấp chứng chỉ CTX của Việt Nam vẫn còn là con số rất nhỏ so với thế giới.

Nếu quy chuẩn là bắt buộc áp dụng, tiêu chuẩn là khuyến khích và tự nguyện áp dụng như hiện nay thì các tiêu chí, các định mức để hướng tới CTX sẽ áp dụng như thế nào trong bối cảnh khuyến khích và tự nguyện nói trên? Đây là một vấn đề lớn đặt ra và cần được nghiên cứu để có được bộ tiêu chí cũng như định mức cụ thể cho CTX của Việt Nam trong giai đoạn tới. Và biến nó thành những bộ công cụ thực thi và quản lý sớm đi vào thực tiễn. Điều này không chỉ giải quyết các vấn đề chậm chạp, khó khăn trong phát triển CTX tại Việt Nam mà còn giúp cho các doanh nghiệp, người dân Việt Nam có những tiêu chí thực hiện một cách rõ ràng, thực tiễn và hiệu quả./.