17/04/2023

Bộ Xây dựng: Hoàn thành hơn 300 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị

(KTVN) – Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 157.100 căn hộ và đang tiếp tục triển khai 418 dự án với quy mô xây dựng khoảng 432.400 căn hộ.

Ngày 14/4, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2023 do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong Quý I/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng bao gồm 10 nhiệm vụ, giải pháp; 13 chỉ tiêu; 81 nhiệm vụ cụ thể thuộc tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; phân công chi tiết nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo Bộ chỉ đạo; các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, các Sở Xây dựng, quy hoạch kiến trúc chủ trì, phối hợp thực hiện.

Trong Quý I/2023, Chính phủ, Thủ tướng giao cho Bộ Xây dựng 68 nhiệm vụ. Đến nay, Bộ đã hoàn thành 13/68 (chiếm 19,12%); số nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện 55/68 (chiếm 80,88%); không có nhiệm vụ quá hạn. Đối với các nhiệm vụ được chuyển tiếp từ năm 2022, Bộ Xây dựng vẫn đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt được Bộ Xây dựng quán triệt tập trung triển khai tích cực từ đầu năm. Đến nay, Bộ đã soạn thảo, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án theo kế hoạch đã đề ra: đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); trình Chính phủ thông qua chính sách đối với đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, được Chính phủ thống nhất đưa vào Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; báo cáo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về nhiệm vụ pháp luật cần nghiên cứu, đề xuất mới Luật Cấp thoát nước và Luật Quản lý không gian ngầm.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét, ký ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản pháp luật trong lĩnh vực xây dựng; đẩy mạnh hoàn thiện “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” để trình Thủ tướng phê duyệt; tổ chức triển khai Chương trình phát triển vật liệu xây không nung năm 2030 theo Quyết định của Thủ tướng.

Đặc biệt, trong công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đến nay, cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 157.100 căn hộ với tổng diện tích hơn 7.950.000 m2, tiếp tục triển khai 418 dự án với quy mô xây dựng khoảng 432.400 căn hộ, tổng diện tích khoảng 22.565.000 m2.

Chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 126 dự án, quy mô xây dựng khoảng 62.700 căn hộ, tổng diện tích 3.135.000  m2; tiếp tục triển khai 127 dự án với quy mô xây dựng khoảng 160.900 căn hộ.

Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 181 dự án, quy mô xây dựng khoảng 94.390 căn hộ, tiếp tục triển khai 291 dự án, quy mô xây dựng khoảng 271.500 căn hộ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của Quý I/2023, Bộ Xây dựng đề ra nhiệm vụ của Quý II/2023, trọng tâm là tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) bảo đảm tiến độ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022; hoàn thiện hệ thống dữ liệu toàn quốc về quy hoạch phát triển đô thị, gắn xây dựng quy hoạch, kế hoạch và thực hiện quy hoạch, kế hoạch với phát triển thị trường nhà ở, bất động sản; triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030 và Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục tập trung, bám sát các mục tiêu, kế hoạch năm 2023 của Bộ Xây dựng, đặc biệt là 3 nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng chính sách pháp luật; xây dựng và phát triển đô thị; phát triển nhà ở và quản lý thị trường bất động sản; phối hợp Bộ Công an rà soát QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; tiếp tục quan tâm công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ; triển khai áp dụng BIM; đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý nhà nước, thượng tôn pháp luật; đặc biệt quan tâm công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền; triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ, giữa các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng với các Bộ, ngành khác và các địa phương; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đoàn thể, phát huy tinh thần dân chủ; thực hiện tốt Quy chế làm việc của cơ quan.

Quang Tuyền