22/11/2017

Bổ sung Quy hoạch phát triển đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Bộ Xây dựng vừa nhận được Văn bản số 11827/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung tuyến đường nối QL.37B, QL.10, Ql.38B, QL.1 với đường Hồ Chí Minh (dự kiến là QL.37C) vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; theo kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại Văn bản số 12195/BGTVT-KHĐT ngày 30/10/2017.


Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2727/BXD-HTKT phúc đáp Văn phòng Chính phủ với nội dung như sau: Việc bổ sung tuyến đường nối QL.37B, QL.10, Ql.38B, QL.1 với đường Hồ Chí Minh (dự kiến là QL.37C) vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải là cần thiết, nhằm từng bước hoàn thiện kết nối mạng lưới giao thông, làm cơ sở huy động nguồn lực để đầu tư tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng khu vực đồng bằng sông Hồng và khu vực Hòa Bình, miền núi phía Bắc.

Theo phương án quy hoạch của Bộ Giao thông Vận tải về quy mô, hướng tuyến của QL.37C cần có các giải pháp kỹ thuật hợp lý về hướng tuyến, nút giao, tổ chức giao thông qua đô thị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung xây dựng các đô thị, hạn chế tối đa ảnh hưởng của giao thông quá cảnh trên tuyến giao thông nội thị đã được quy hoạch và có tiềm năng phát triển trên địa bàn các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình.

Đoan Trang/BXD