29/06/2023

Bà Rịa – Vũng Tàu: Rà soát công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

(KTVN) – Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị này vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện văn bản số 2309/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng về việc rà soát công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã đế phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Đồng thời, khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt, trình phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định pháp luật, làm cơ sở đề xuất và lập dự án đầu tư xây dựng.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở xây dựng rà soát công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng là căn cứ quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển cho các đô thị, nông thôn và khu chức năng. Theo quy định pháp luật hiện hành, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng bao gồm cấp độ: Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; được lập, phê duyệt theo hướng cụ thể, chi tiết hóa dần để làm cơ sờ quản lý tổng thể phát triển đô thị, khu vực trong đô thị và kiểm soát dự án đầu tư xây dựng.

Hiện nay, việc lập, điều chỉnh, phê duyệt các cấp độ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại một sô địa phương chưa có sự đồng bộ, thống nhất như: Phạm vi, quy mô khu vực phát triển đô thị được lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết chưa phù hợp với định hướng phát triển không gian theo quy hoạch chung đã dược phê duyệt; chỉ tiêu sử dụng đất tại quy hoạch chung chưa phù hợp với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; vị trí, quy mô hệ thống công trình dịch vụ – công cộng, đặc biệt là hệ thống công viên cây xanh công cộng chưa thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch; quy mô dân số tại quy hoạch chi tiết chưa phù hợp với chỉ tiêu dân số được phân bổ tại quy hoạch phân khu; chưa đề xuất cụ thể nội dung về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị;…

Quang Tuyền