10/11/2021

Áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình

Chiều 9/11 tại Bộ Xây dựng đã diễn ra cuộc họp về việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trường Bùi Hồng Minh cho rằng, việc đưa BIM vào cuộc sống, hoạt động triển khai và thực hiện trong ngành Xây dựng là rất quan trọng. Các nước trên thế giới đã áp dụng BIM vào trong cuộc sống. Tại cuộc họp cần tập trung bàn thảo để đưa vào triển khai như thế nào?

Việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng và quản lý vận hành công trình. Đồng thời, việc áp dụng BIM sẽ giảm thiểu giấy tờ, bản vẽ, hỗ trợ trao đổi thông tin kịp thời giữa các chủ thể. Áp dụng BIM sẽ giúp các cơ quan quản lý Nhà nước đơn giản hóa và đẩy mạnh các thủ tục kiểm tra, cấp giấy phép cho các công trình xây dựng. Sử dụng các thuật toán, công cụ tự động kiểm tra trên cơ sở của các cấp có thẩm quyền.

Giai đoạn trước khi có đề án BIM, khu vực kinh tế tư nhân đã chủ động trong việc áp dụng BIM cho hoạt dộng quản lý thi công xây dựng của các nhà thầu cũng như hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư.

Trên thực tế, môi trường pháp lý cũng như công cụ chuyên môn nghiệp vụ để áp dụng BIM đang tập trung cho hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình nhưng chưa đề cập đến hoạt động quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Do vậy, cần thiết bổ sung cơ chế, chính sách áp dụng BIM cũng như các hướng dẫn, tiêu chuẩn để áp dụng BIM trong hoạt động lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Để nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Xây dựng có kết quả thì cần phải gắn việc áp dụng BIM trong quá trình này. Theo đó, việc áp dụng BIM sẽ góp phần thúc đẩy quá trình áp dụng các thành tựu công nghệ trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các công việc trong hoạt động xây dựng từ khâu thiết kế đến thi công xây dựng, quản lý khai thác vận hành công trình.

Hạ Ly/BXD