24/07/2019

6 tháng đầu năm 2019: Phát hiện 230 đơn vị vi phạm về đất đai

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng thanh tra ở các địa phương đã tiến hành 525 cuộc thanh tra trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai và đã kết thúc, ban hành kết luận 223 cuộc thanh tra.

Qua thanh tra đã phát hiện 230 đơn vị có vi phạm trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai với tổng số tiền vi phạm trên 44 tỷ đồng và 971 ha đất; đã kiến nghị thu hồi 7 tỷ đồng và 147 ha đất; kiến nghị xử lý khác 37 tỷ đồng và 824 ha đất (đã thu trên 3 tỷ đồng và 2 ha đất); kiến nghị xử lý hành chính 18 tập thể, 9 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 1 vụ.

Kết quả thanh tra cho thấy, công tác quản lý đất đai còn buông lỏng, để xảy ra nhiều thiếu sót, vi phạm. Các địa phương phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất đai gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bình Định, Đắk Nông, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Nam…

Khánh Ngọc/Báo Đấu thầu