04/05/2018

Vật liệu mới được làm từ cát sa mạc, cứng như bê tông nhưng phát thải carbon thấp hơn rất nhiều

Một nghiên cứu giải quyết vấn đề thiếu hụt cát xây dựng trên toàn thế giới.