24/10/2014

Thông qua Đề án thành lập thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Ngày 24/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị xã Duyên Hải và các phường thuộc thị xã Duyên Hải.

travinh
(Nguồn: travinh.gov)

Qua thảo luận, Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh thống nhất thông qua Nghị quyết về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Duyên Hải và các phường thuộc thị xã Duyên Hải, nhằm phát triển kinh tế-xã hội vùng biển của tỉnh.

Thị xã Duyên Hải có gần 17.710ha diện tích đất tự nhiên và trên 56.000 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính, gồm: phường 1, phường 2 và các xã Long Toàn, Long Hữu, Trường Long Hòa, Hiệp Thạnh và Dân Thành. Địa giới hành chính thị xã Duyên Hải: phía Đông và phía Nam giáp biển Đông, phía Tây giáp huyện Duyên Hải, phía Bắc giáp huyện Cầu Ngang. Trong đó, phường 1 được thành lập có diện tích đất tự nhiên 1.350ha và gần 14.240 nhân khẩu; phường 2 được thành lập có diện tích tự nhiên 1.153ha và 12.709 nhân khẩu.

Huyện Duyên Hải sau khi điều chỉnh còn lại 29.996ha diện tích tự nhiên và hơn 83.500 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính, gồm: thị trấn Long Thành và các xã Long Khánh, Ngũ Lạc, Long Vĩnh, Đông Hải, Đôn Châu và Đôn Xuân. Địa giới hành chính huyện Duyên Hải: phía Đông giáp Thị xã Duyên Hải, phía Tây giáp tỉnh Sóc Trăng, phía Nam giáp biển Đông và phía Bắc giáp huyện Trà Cú.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh còn thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Thạch Dư do nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2011-2016, đối với ông Nguyễn Thành Nam do nghỉ hưu và bầu bổ sung ông Lâm Bỉnh Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đảm nhận nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo Vietnamplus