16/11/2021

Tập huấn phổ biến quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành Xây dựng năm 2021

Tuần qua, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) đã tổ chức khóa “Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng” năm 2021 theo 2 hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Học viện AMC tổ chức khóa “Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng” năm 2021 (Ảnh: Học viện AMC)

Đây là một hoạt động quan trọng nhằm giúp các cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành Xây dựng có thể nắm bắt được nội dung quan trọng của các quy chuẩn, tiêu chuẩn của lĩnh vực xây dựng mới ban hành trong năm 2021.

Theo đó, học viên của khóa tập huấn lần này đến từ UBND, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; các tổng công ty, doanh nghiệp ngành Xây dựng; các cơ sở đào tạo chuyên ngành Xây dựng tại khu vực phía Bắc.

Khóa tập huấn đã diễn ra trong vòng 2 ngày với các chuyên đề như: Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng; QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư; QCVN 06:2021/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình; QCVN 10:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng; hay Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam 5575:2021 về Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

Dịch Phong/BXD