26/09/2017

Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo các trường đào tạo trong ngành Xây dựng

Ngày 22/9, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo của hệ thống các trường đào tạo trong Ngành”. Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.


Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Phạm Xuân Hải, Đỗ Văn Quảng, Vũ Ngọc Chính và các đồng chí Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường đạo tạo trong ngành Xây dựng.

Trong nhiều năm qua, các công đoàn Khối trường trong ngành đã tích cực tham gia phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua các kỳ thi tay nghề, học sinh sinh viên các trường đã đạt nhiều thành tích xuất sắc ghi tên trên bảng vàng thành tích cấp bộ, ngành, quốc gia và quốc tế, để cung ứng lực lượng lao động có chất lượng cao cho ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiến thức pháp luật cho đoàn viên và người lao động”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề: Đẩy mạnh đào tạo theo học chế tín chỉ; nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của ngành Xây dựng và xã hội hiện nay; công đoàn với việc nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng nhà giáo và một số nội dung khác. Hội thảo nhằm rút ra được những kinh nghiệm hay, những bài học có giá trị, đánh giá được những thuận lợi, khó khăn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của hệ thống các trường đào tạo trong Ngành, đề ra những giải pháp phù hợp với thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng lao động ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, thực hiện tốt “Chương trình nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiến thức pháp luật cho đoàn viên và người lao động”. Đồng thời, cũng là dịp để các đại biểu chia sẻ các giải pháp, mô hình hay và các vấn đề khác có tính thực tiễn liên quan đến các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của hệ thống các trường đào tạo trong Ngành.

Cũng tại Hội thảo, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, đồng chí Phạm Xuân Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã phát động nhắn tin ủng hộ nhân dân Miền Trung bị lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 10 với cú pháp BL gửi 1407, mỗi tin nhắn 20.000 đồng để góp phần cùng nhân dân cả nước giúp đỡ nhân dân miền Trung, trong đó có công nhân viên chức, lao động, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

PV