10/03/2015

Gói 30 nghìn tỷ đồng: Gần một nửa số hộ vay mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng cho biết: Tính đến ngày 31/01, tổng số tiền các ngân hàng cam kết cho vay gói 30 nghìn tỷ là 10.139 tỷ, với tổng dư nợ là 5.629 tỷ đồng.

Bai-6

Cụ thể: Đã có 12.782 hộ gia đình, cá nhân ký cam kết vay với số tiền 5.714 tỷ, trong đó gần một nửa số hộ vay mua nhà ở xã hội, còn lại là vay mua nhà ở thương mại. Các ngân hàng cũng đã giải ngân cho 12.756 hộ với số tiền 3.960 tỷ đồng.

Đối với các tổ chức: Đã có 34 dự án của các đơn vị được được ngân hàng cam kết cho vay với số tiền 4.425 tỷ đồng, TP Hà Nội có 7 dự án, TP.HCM có 3 dự án. Các ngân hàng cũng đã giải ngân cho 31 dự án với dư nợ là 1.669 tỷ đồng, trong đó Hà Nội dư nợ 357 tỷ, TP.HCM dư nợ 412 tỷ.

Theo Báo Xây dựng