21/08/2017

Công nghệ mới cho phép các ngôi nhà chia sẻ năng lượng mặt trời

Riêng tại Anh, có khoảng 1,5 triệu ngôi nhà được trang bị các tấm pin mặt trời và theo ước tính cho đến năm 2020 con số này sẽ là 10 triệu ngôi nhà. Một viễn cảnh hóa đơn tiền điện giảm và lượng khí thải CO2 cũng được cắt giảm đã được đặt ra. Các nhà nghiên cứu đang phát triển công nghệ mới cho phép những nhóm các ngôi nhà có thể chia sẻ năng lượng với nhau thay vì xuất khẩu điện năng không dùng đến vào mạng lưới điện quốc gia.

Hệ thống mới do các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh còn có thể phát hiện lỗi, cho phép các hộ gia đình theo dõi và duy trì hiệu quả của các tấm pin năng lượng mặt trời.

Đây là một hình thức lưu trữ năng lượng và chia sẻ giữa các ngôi nhà được kết nối với nhau, sử dụng các ứng dụng để theo dõi và quản lý nhu cầu về điện năng. Các nhà nghiên cứu đang khảo sát khả năng giảm nhu cầu xuất khẩu năng lượng không sử dụng vào mạng lưới điện quốc gia bằng cách cung cấp cho nhu cầu đa dạng của các hộ gia đình giữa các khu nhà liền kề.

Khía cạnh chính của công trình nghiên cứu này, là sự phát triển một thuật toán mới cho phép phát hiện nhanh chóng lỗi trong các thiết bị quang điện. Nghiên cứu này có thể dẫn đến việc phát triển các đơn vị giám sát trực tiếp giữa các hộ gia đình hoặc thông qua ứng dụng từ xa.

Kết quả của nghiên cứu đã được xuất bản trong các bài báo gần đây về Thuật toán phát hiện lỗi cho mạng lưới kết nối các nhà máy quang điện, đăng trên tạp chí Solar Energy.

Thu Giang (theo Science Daily)/BXD