Hoạt động thể thao tại Viện Kiến Trúc

123

Hội khoẻ Bộ Xây Dựng

traogiai5

Tổng kết hội khoẻ năm 2014

traogiai1

Hội khoẻ cơ quan Bộ Xây Dựng – Môn Quần vợt mở rộng

tongket3

Tổng kết hội khoẻ năm 2014

tongket2

Tổng kết hội khoẻ năm 2014

Bình luận