30/09/2021

9 tháng, thiết lập hồ sơ, xử lý 248 công trình vi phạm trật tự xây dựng

Thông tin về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng cho biết, 9 tháng năm 2021, UBND các quận, huyện, thị xã và các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã kiểm tra 11.079 công trình.

Qua đó phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 248 trường hợp có vi phạm, chiếm tỷ lệ 2,238%. Trong đó, đã xử lý dứt điểm 167/248 trường hợp và đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 81/248 trường hợp. UBND các quận, huyện, thị xã cũng đã ban hành 816 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong 9 tháng năm 2021, Thanh tra Sở Xây dựng đã thực hiện 7 cuộc thanh tra; tổ chức kiểm tra 44 dự án, công trình. Qua đó, phát hiện, lập hồ sơ xử lý 24 trường hợp có vi phạm và ban hành 24 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền phạt 616 triệu đồng.

Phong Châu/Hà Nội mới