09/05/2023

Lạng Sơn xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

(KTVN) – Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh đã triển khai xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng tỉnh Lạng Sơn thuộc gói Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành xây dựng tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn I.

Trong giai đoạn này, cơ sở dữ liệu xây dựng về quy hoạch xây dựng được tập trung hoàn thiện gồm Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết, biên tập bản đồ nền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trên nền tảng GIS và các cơ sở dữ liệu khác.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn, từ tháng 10/2022, trang web https://quyhoach.langson.gov.vn được đưa vào khai thác sử dụng chính thức, các lớp bản đồ được tích hợp trên nền địa lý quốc gia trong hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia; việc tra cứu thông tin quy hoạch thông qua 6 công cụ gồm: Tra cứu theo vị trí, địa chỉ, tạo độ, loại quy hoạch, địa bàn và nội dung lưu.

Ngoài ra, hệ thống đã phát triển phần mềm trên điện thoại di động thông minh. Người dùng sử dụng điện thoại di động thông minh có thể vào kho ứng dụng, gõ từ khóa “QH Lạng Sơn” hoặc “Công dân số Xứ Lạng” thực hiện tải và cài đặt ứng dụng để có thể tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng trên thiết bị di động.

Hình ảnh giao diện chính của trang web

Các thông tin được công khai về quy hoạch xây dựng bao gồm: Chức năng sử dụng đất, diện tích, mật độ xây dựng, tầng cao công trình, bản đồ pháp lý, thuyết minh và quyết định phê duyệt; hệ thống được xây dựng thể hiện bao trùm từ quy hoạch chung đến quy hoạch chi tiết, các chỉ tiêu quy hoạch làm căn cứ lập dự án và cấp giấy phép xây dựng được thể hiện theo quy hoạch chi tiết tại vị trí đề xuất.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu dài hạn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý quy hoạch theo hướng hiện đại, hiệu quả, chất lượng qua đó góp phần nâng cao chất lượng cung cấp một số dịch vụ về quy hoạch xây dựng cho tổ chức, cá nhân, người dân và khách du lịch; góp phần nâng cao hình ảnh của tỉnh Lạng Sơn nhằm tăng sức cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng là một phương thức, cách thức tiên tiến để quản lý quy hoạch trong đó huy động sự tham gia của mọi thành phần bao gồm người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Đồng thời, tạo ra môi trường minh bạch bằng việc cung cấp, công khai thông tin quy hoạch xây dựng cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; tạo sự đồng thuận cao trong phát triển tỉnh Lạng Sơn thông minh, bền vững, tăng trưởng xanh. Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số ICT và PCI của tỉnh Lạng Sơn nói chung và Sở Xây dựng nói riêng.

Quang Tuyền