17/11/2014

Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 của Bộ Xây dựng

Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.

Ngày ban hành : 26/11/2014

Ngày có hiệu lực : 31/12/2014

Người kí : Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam

Download tại đây