27/11/2014

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

QCVN 09:2013/BXD về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam soạn thảo, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26 tháng 9 năm 2013.

Số tiêu chuẩn: QCVN 09:2013/BXD.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2013. Số trang: 55.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TCDM.1889. Thư viện KHCN – Bộ Xây dựng.

quyhcuan

Nội dung tài liệu:

QCVN 09:2013/BXD về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam soạn thảo, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26 tháng 9 năm 2013.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD thay thế Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” được ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BXD ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Phạm vi điều chỉnh:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình xây dựng (văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, thương mại, dịch vụ, chung cư) có tổng diện tích sàn từ 2.500 m2 trở lên.

Những quy định trong Quy chuẩn này được áp dụng cho:

– Lớp vỏ công trình, ngoại trừ lớp vỏ của các không gian làm kho chứa hoặc nhà kho không sử dụng điều hòa.

– Trang thiết bị trong công trình bao gồm:

Hệ thống chiếu sáng nội thất.

Hệ thống thông gió và điều hòa không khí.

Thiết bị đun nước nóng.

Thiết bị quản lý năng lượng.

Thang máy và thang cuốn.

Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

 

Theo Thư viện Bộ Xây dựng