29/11/2014

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi)

Chiều nay (ngày 25/11), Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Quốc hội biểu quyết thông qua. Luật này gồm 13 chương, 179 điều và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

quochoi-luatdato

Chiều ngày 25/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi)

Luật Nhà ở (sửa đổi) điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nhà ở nhằm phát triển hài hòa và đa dạng các loại hình nhà ở bao gồm nhà ở riêng lẻ, nhà ở chung cư; nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê phù hợp với khả năng chi trả và nhu cầu của từng nhóm đối tượng trong xã hội; hình thành các quy định, chế tài chính phát triển nhà ở phù hợp để người dân và doanh nghiệp, nhất là các đối tượng chính sách xã hội và người thu nhập thấp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng cho mục đích cải thiện nhà ở; đáp ứng từng bước nhu cầu về nhà ở ngày càng tốt hơn cho các tầng lớp dân cư; đảm bảo quyền có chỗ ở của công dân theo quy định tại Hiến pháp năm 2013.

Đồng thời, Luật cũng mở rộng điều kiện và đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam để huy động các nguồn lực về vốn, kinh nghiệm, công nghệ… phục vụ mục tiêu phát triển đất nước; bên cạnh đó, cũng góp phần thúc đẩy thị trường xây dựng trong nước phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế trên nguyên tắc bảo đảm ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững.

Từ ngày 1/7/2015, Luật chính thức có hiệu lực.

(Theo Báo Đầu tư Online)
Tag: bất động sản, kiến trúc Việt Nam, luật đất ở, Quốc hội,