04/03/2015

Hải Dương thúc đẩy phát triển sản xuất VLXD không nung

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có 4 nhà máy sản xuất xi măng theo công nghệ lò quay, với tổng công suất 7,8 triệu tấn/ năm; 6 cơ sở sản xuất xi măng theo công nghệ lò đứng và 5 trạm nghiền Clinke với tổng công suất 1,13 triệu tấn/năm.

bai 2

Toàn tỉnh có 26 nhà máy sản xuất gạch đất nung công nghệ lò nung Tuynel, với tổng công suất 785 trệu viên QTC/năm và 175 lò nung gạch thủ công cải tiến, tổng công suất 475 triệu viên/năm. Về sản xuất vật liệu xây dựng không nung, trên địa bàn Hải Dương có 1 nhà máy sản xuất gạch bê tông xi măng – cốt liệu, công suất 111,1 triệu viên QTC/năm; 1 nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC công suất 248,2 triệu viên QTC/năm và 1 cơ sở sản xuất vữa cho bê tông nhẹ, công suất 60 nghìn tấn/năm.

Các sản phẩm vật liệu xây dựng không nung trên đều đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, nhưng việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do các chủ đầu tư và người tiêu dùng chưa quen với sản phẩm gạch không nung, giá thành sản phẩm lại cao hơn nhiều so với gạch đất sét nung và việc đưa sản phẩm gạch xây không nung vào công trình bị vướng mắc ngay từ khâu thiết kế kỹ thuật, phê duyệt dự án đến thi công…

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung và Thông tư của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong công trình xây dựng, ngày 21/5/2014, UBND tỉnh Hải Dương đã có chỉ thị số 11/2014/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn.

Thực hiện tốt chủ trương trên sẽ góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh lương thực, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, bảo vệ môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Theo đó, tỉnh Hải Dương đã có những giải pháp cụ thể như: xây dựng chương trình phát triển sản xuất xuất vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng không nung… Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng không nung còn có ý nghĩa trong việc tạo điều kiện cho tỉnh Hải Dương thực hiện được lộ trình xóa bỏ sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công cải tiến và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung bằng lò tuynel.

Theo Xây Dựng