05/09/2014

Để quy hoạch 3 trong 1 là tiền đề cho xây dựng nông thông mới

Trong các giai đoạn trước, quy hoạch về dân cư và hạ tầng, Quy hoạch sản xuất, Quy hoạch đất là 03 loại hình quy hoạch trước đây được triển khai độc lập theo từng ngành học. Nay theo Thông tư liên tịch số 13/2011 / TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN & MT ngày 28/10/2011 quy định về thiết lập thẩm định, phê duyệt xây dựng nông thôn mới lồng ghép 3 nội dung quy hoạch trên a plan to set up plan to NTM tạo ra những thay đổi mới để giúp plan on the table mang tính xã hội đồng bộ, tổng hợp, tránh mâu thuẫn, đan xen giữa các ngành và xã hội trong xây dựng trong kế hoạch quản lý.

 

tiende

Hiển thị ngôi nhà theo chiều dọc theo các dòng thông tin chính

BƯỚC TIẾN THÀNH QUY HOẠCH NÔNG THÔN THÀNH “3 TRỌNG 1”

Thực tế trên địa bàn các xã trong thời gian vừa qua đã triển khai nhiều loại quy hoạch như quy hoạch đất đai, quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng … làm đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn; xây dựng NTM. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thông tin hướng dẫn của các bộ ngành vẫn bị cắt. Cụ thể, đối với quy hoạch xây dựng trước khi áp dụng hướng dẫn thông tin 09/2010 / TT-BXD ngày 04/8/2010 quy định công việc lập nhiệm vụ, đồ án và quản lý quy hoạch xây dựng. NTM, tập trung vào lĩnh vực xây dựng và quản lý toàn bộ nội dung quy hoạch sản xuất và sử dụng đất.

Trong khi Thông tư số 07/2010 / TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010 về quy hoạch phát triển nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM lại tập trung vào lĩnh vực sản xuất và bao bì bao gồm cả nội dung Dung dòch xây dựng hạ tầng cũng như sử dụng đất. Các nghiên cứu trùng lặp nội dung trong các loại đồ án dựa trên sự lặp lại cho các kết quả khác nhau làm khác nhau về tư vấn thiết kế điểm thực hiện, hệ thống quản lý tài liệu, số liệu tại cấp địa phương. This chính gây khó khăn cho công tác quản lý quy hoạch tại địa chỉ cấp xã.

Hệ thống hầu hết các loại kế hoạch và nó có ích cho việc quản lý xây dựng theo quy định trên địa bàn xã, Bộ Xây dựng – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch 13/2011 / TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN & MT ngày 28/10/2011 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Một trong các bước phá vỡ của Thông tư 13 là công ty hợp nhất 03 nội dung quan trọng nhất của công ty quy hoạch của nông thôn là Quy hoạch về dân cư và hạ tầng + Quy hoạch sản xuất + Quy hoạch đất đai. Đây là 03 loại hình quy hoạch vốn trước đây được triển khai độc lập theo từng hướng dẫn của bộ ngành, giờ cơ bản đã được tích hợp “3 trong 1” vào một dự án NTM trên địa bàn xã.Này trợ giúp cho kế hoạch công cộng trên bảng máy tính mang dong xã hội, tổng số, demements,

Quy hoạch tổng thể không toàn xã: Là nội dung chính có sự khác biệt so với trước đây. Các nội dung mang tính chất định hướng từ đó là căn cứ để triển khai các quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất. Trong quy hoạch không toàn xã hội bên ngoài xác định các nội dung như: Hệ thống trung tâm xã, thôn, ấp, bản; Hệ thống định hướng tổ chức khu dân cư mới và cải tạo cũ thôn xóm; Các hệ thống tổ chức định hướng công trình công cộng … cần xác định thêm các nội dung sau:

– Không phân chia thành nhiều loại đất, chỉ thể hiện các loại đất chính như: đất ở, công trình cộng, SX nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, CN – TTCN, kho tàng, an ninh quốc phòng, du lịch, not use, sông, suối, đất các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối.

– Định hướng và khoanh vùng sản xuất (chỉ có thể hiện các loại sản xuất chính như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, CN-TTCN, dịch vụ, ..).

– Định hướng các tầng kỹ thuật chỉ định các công trình đầu mối bao gồm cả tầng hạ tầng phục vụ sản xuất và phục vụ đời sống.

Quy hoạch sử dụng đất: Trong quy hoạch sử dụng đất cần xác định diện tích các loại đất trên địa bàn xã theo hướng dẫn cũng như quy định ký hiệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Loại đất định danh không thể được đưa vào sử dụng. Phân tích sử dụng đất theo các giai đoạn. Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Quy hoạch sản xuất: Trong quy hoạch sản xuất cần định hướng cũng như quy định, khoanh vùng các khu vực sản xuất tập trung (nông nghiệp, CN-TTCN, thương mại dịch vụ) để từ đó bố trí các giải pháp about Hạ tầng như: Giao thông đồng, thủy lợi, điện sản xuất … Các giải pháp thiết kế bù đắp …

Quy hoạch xây dựng: Cần xác định các giải pháp tổ chức không gian kiến ​​trúc, xác định vị trí, quy mô khu trung tâm xã, thôn, ấp, bản. Các khu vực có khả năng phát triển, phát triển hạn chế, khu vực không xây dựng và các yêu cầu khác; đặc biệt các vùng, đầu mối công ty, kết nối hạ tầng. Xác định tổ chức định hướng giải pháp không gian đối với các công trình, nhà ở, các quy định về kiến ​​trúc, màu sắc, hướng dẫn cải tạo nhà, tường rào, cổng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, kiến ​​trúc, truyền dữ liệu hệ thống của địa phương. Xác định quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật: (Giao thông tin, thoát nước, cấp nước, cấp điện, thoát nước, môi trường vệ sinh, nghĩa trang toàn xã, thôn, bản và vùng sản xuất và liên xã) .Xác định hệ thống, vị trí, danh mục công cụ quy định, định hướng giải pháp chỉnh sửa trang,

 

Message THÁCH THỨC VỚI QUY HOẠCH “3 TRỌNG 1”

Faker set up “3 in 1” NTM theo Thông tư liên tịch 13 là công việc phức tạp, chọn đơn vị tư vấn và những người tham gia lập quy hoạch phải có năng lực, trình độ, tầm nhìn và bổ sung, nhiệt độ huyết trong công việc. Các liên kết nội dung 13 hiện nay đang có phần “quá sức” đối với nhiều đơn vị tư vấn vì các yêu cầu chuyên môn kỹ thuật, cao và đáp ứng đa ngành kết hợp. Với hạn chế nguồn, nhiều tổ chức tư vấn quy hoạch chưa trả lời ứng dụng mới được yêu cầu nội dung thiết kế.

Yêu cầu nội dung nghiên cứu về quy hoạch sử dụng đất rất chi tiết nhằm bảo đảm tốt cho công việc quản lý đất đai, một lĩnh vực cảm xúc và tạp chí, yêu cầu thời gian và kinh phí trong công việc điều hành như kiến Chuyên môn sâu.

Yêu cầu nội dung nghiên cứu về quy hoạch sản xuất cũng khá chi tiết và không “đơn giản” đối với các chuyên gia tư vấn về QHXD. Thực hiện sản xuất còn mang tính ngắn hạn, phân tán và phụ thuộc rất nhiều vào trường đầu, nên rất khó đạt được hoàn thiện về chi tiết và thực hiện riêng với nội dung sản xuất xuất. Thêm vào đó, nội dung của nội dung nằm giữa hướng kế hoạch phát triển không tổng thời gian đến kế hoạch xã hội và quy tắc để xây dựng phân tích Khó và có thể xác định rõ ràng mạch lạc, nhất là đối với các tổ chức vấn đề. không có kinh nghiệm về QHXD.

Về thẩm định bản đồ QHXD nông thôn mới theo Thông tư liên tịch số 13 cũng hỏi sự đa dạng hơn trong vận hành. Các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn trước khi UBND cấp huyện duyệt, còn thiếu hệ thống đồng nhất giữa các phương thức trong cả nước.

Về hệ thống ký hiệu trong đồ án xây dựng nông thôn mới lồng ghép ba nội dung Quy hoạch xây dựng, quy hoạch sản xuất, quy hoạch sử dụng đất nên hệ thống ký hiệu có thể hiển thị trong đồ án dựa trên văn bản 2 : Đối chiếu với quy trình xây dựng Áp dụng Quyết định 21/2005 / QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng; Đối với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch sản xuất áp dụng Thông tin số 13/2011 / TT-BTNMT ngày 15/4/2011 của Bộ tài nguyên và môi trường. Do đó, ký hiệu hệ thống có thể hiển thị trong đồ án không có hệ thống nhất quán giữa các bản vẽ với nhau.

Về đơn giá lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo liên tịch thông tin 13/2011 / TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN & MT không có đơn giá quy hoạch “3 trong 1” nên có rất nhiều bất cập trong quá khai triển. Nhiều địa phương không biết vận dụng theo cách nào để áp dụng cho phù hợp, nên dẫn đến tình trạng quy hoạch của đồ án ở địa phương có chênh lệch lớn và rất khác nhau mặc định trong cùng một miền. Hiện một số phương pháp áp dụng cùng lúc cả 3 thông tin tư vấn: Đối với việc xây dựng quy trình áp dụng thông tin tư vấn 01/2013 / TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ xây dựng hướng dẫn , quản lý chi quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;Đối với quy hoạch sử dụng đất áp dụng thông tin số 06/2010 / TT-BTNMT ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về mức độ kinh tế – kỹ thuật thiết lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Về thực tế vận hành, mặc dù đã có thông tin liên tịch số 13/2011 / TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN & MT nhưng một số phương pháp cục bộ trên bản đồ QHXD xã nông thôn mới và được duyệt theo quy trình, thẩm định default information number 09 before that.

 

P QUY HOẠCH “3 TRỌNG 1” LÀ TIỀN ĐỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔNG THÀNH

Qua công việc thiết lập QHXD nông thôn mới theo Thông tư liên tịch số 13/2011 / TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN & MT đã chia sẻ: Việc thiết lập QHXD nông thôn mới theo Thông tư liên tịch số 13 sẽ đảm bảo hệ thống bảo mật trong công việc quy hoạch trên bàn xã, giúp đỡ các xã có định hướng và quản lý tốt trong nông thôn mới trên bàn xã. Tuy nhiên, thực hiện chức năng thiết lập QHXD hiện nay cần hoàn thiện quy trình thiết lập QHXD nông thôn mới theo hướng ”Lấy quy hoạch xây dựng và lồng ghép các nội dung cốt yếu của quy hoạch sản xuất và quy hoạch sử dụng use đất nhằm bảo đảm hệ thống bảo mật nhất quán về xã hội định hướng phát triển trong các loại quy hoạch ”.

Quy trình xây dựng: Thực chất trong quy trình xây dựng bao gồm 2 nội dung. Nội dung thứ nhất là quy hoạch mạng lưới thôn, bản và khu dân cư mới, các điểm trong nội dung này lặp lại với quy hoạch không gian tổng thể. Nội dung thứ hai là quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã hoặc khu dân cư cũ và mới, nội dung này tùy chọn hình thức thực tế và nguồn kinh phí tại địa phương có thể triển khai luôn hoặc để giai đoạn sau và cũng có could do an in the following content on or TOÀN BỘ, các điều quan trọng là các khu vực địa phương có tầm quan trọng cần được xây dựng để cải tiến, nâng cấp hoặc xây dựng mới thì làm trước. Do that can do that can do that can be done content in the rule of the total website can not the totaled and quy hoạch xây dựng là một và bao gồm hai nội dung như trên.

Quy hoạch sử dụng đất: Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm chủ yếu dựa vào quy hoạch sử dụng đất có của địa phương, còn đối với địa chỉ nào không làm thì tư vấn mất rất nhiều lần kiểm tra khảo sát mà nhà phát triển không đóng với hình ảnh THỰC TẾ. Do vậy trong quy hoạch sử dụng đất chỉ nên thực hiện phân tích theo giai đoạn quy hoạch để từ đó định hướng cho các công việc phân vùng theo từng giai đoạn.

Quy hoạch sản xuất: Trên thực tế nhiều phương pháp xác định các khu vực sản xuất và chỉ ra các khu vực trồng cây, sinh vật chủ lực. Nhưng trong nhiều trường hợp không thể triển khai được thực hiện công việc chuyển đổi không tiến bộ, một phần khi giao đất cho người dân khai thác và sử dụng chúng không theo những gì được xác định trên sản xuất vùng. Do vậy trong nội dung quy hoạch sản xuất chỉ định hướng khoanh vùng sản xuất, chỉ ra các loại sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để trên cơ sở có những giải pháp về hạ tầng đáp ứng nhu cầu sản xuất .

Về hiện hồ sơ trong đồ án quy hoạch, xây dựng nông thôn mới cần ban hành ký hiệu có thể áp dụng cho cả 3 nội dung trong 1 đồ án, hệ thống bảo mật giữa 3 Bộ để triển khai và quản lý nông thôn mới xây dựng quy trình.

Về kinh phí lập đồ án quy hoạch, đây là vấn đề quan trọng cần phải ban hành sớm để triển khai để đảm bảo thực hiện đúng theo thông tin tư vấn 13 với ba nhiệm vụ: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch sản xuất, quy hoạch sử dụng (quy hoạch 3 trong 1) trong một bản đồ.

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới (QHXDNTM) mang tính chất tiền đề trong công ty xây dựng nông thôn (NTM) mới theo Nghị quyết số 26-NQ / TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung key X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. This topic also be lift in the Decision number 193 / QĐ-TTg về chương trình rà soát quy hoạch xây dựng NTM với mục tiêu “Đến năm 2011 cơ bản phủ kín quy hoạch xây dựng trên địa bàn cả nước làm việc cơ sở dữ liệu để khởi động, làm cơ sở để thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 ”và lập Đề án xây dựng nông thôn mới tại các xã trong giai đoạn ngắn hạn cũng như thời hạn dài. Faker QHXD NTM trên địa bàn toàn quốc có nhiều điểm mới và cần hoàn thiện quá trình triển khai.

Các nội dung tư vấn liên kết 13 hiện nay được mã hóa như là ”quá sức” đối với nhiều đơn vị tư vấn vì các yêu cầu chuyên môn kỹ thuật, cao và hỏi sự kết hợp đa ngành. Cần hoàn thiện quy trình thiết lập QHXD nông thôn mới theo hướng ”Lấy quy hoạch xây dựng khung và lồng ghép các yếu tố nội dung trong quy hoạch sản xuất và quy hoạch sử dụng khung đất nhằm đảm bảo tính toán nhất định về định hướng xã hội triển khai trong các loại quy hoạch ”.

 

TS.KTS Vũ Hồng Sơn – Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng nông thôn – Viên Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia – BXD

ntm (2)