18/03/2020

Đại hội Hội kiến trúc sư tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ (2020 – 2025)

Ngày 14/3, tại TP. Ninh Bình đã diễn ra Đại hội Hội kiến trúc sư tỉnh Ninh Bình lần thứ V, nhiệm kỳ (2020-2025). Dự Đại hội có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội kiến trúc sư Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và hội viên Hội kiến trúc sư tỉnh.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư tỉnh khóa V

Ra mắt Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư tỉnh khóa V

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội kiến trúc sư tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Các kiến trúc sư (KTS) đã tham gia thiết kế nhiều đồ án quy hoạch có quy mô và chất lượng.

Về kiến trúc công trình, nhiều thể loại công trình có quy mô khác nhau được các KTS nghiên cứu, thiết kế và đã được xây dựng có chất lượng, thẩm mỹ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và làm thay đổi diện mạo kiến trúc tỉnh.

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn là lĩnh vực quan trọng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển đô thị và nông thôn. Đến nay hầu hết các đô thị của tỉnh Ninh Bình đã được lập quy hoạch chung, đóng góp quan trọng trong xây dựng đô thị với vai trò là động lực chính phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; Trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, các xã trong tỉnh đều được lập quy hoạch chung xây dựng, làm cơ sở triển khai các dự án xây dựng hạ tầng, từng bước thay đổi diện mạo và môi trường sống ở nông thôn. Thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan ngày càng được quan tâm trong các dự án quy hoạch chi tiết như các khu đô thị mới, các khu dịch vụ du lịch, và  trở thành công cụ quan trọng trong quản lý phát triển đô thị và nông thôn. Một số dự án tiêu biểu là: Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Bình, Tam Điệp, Phát Diệm, Nho Quan và quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội KTS tỉnh đã góp ý, tư vấn phản biện với nhiều phương án thi tuyển, tuyển chọn về thiết kế quy hoạch, kiến trúc công trình có quy mô lớn, qua đó góp phần thiết lập kỷ cương trong xây dựng và phát triển đô thị. Điển hình như Hội đã tham gia phản biện và góp ý kiến cho đồ án quy hoạch chung thành phố Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các dự án quy hoạch phân khu phía Bắc thành phố Ninh Bình, thị xã Phát Diệm, khu du lịch dịch vụ Ninh Thắng…

Trao Bằng khen cho Hội kiến trúc sư tỉnh Ninh Bình

Lãnh đạo Hội KTSVN trao Bằng khen cho Hội kiến trúc sư tỉnh Ninh Bình

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội kiến trúc sư tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 kiến trúc sư. Ông Đinh Tuấn Trường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, Hội kiến trúc sư tỉnh đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và Hội kiến trúc sư Việt Nam.

Lương Thủy