10/09/2014

Chuyên đề : Tiếp nối bản sắc kiến trúc đô thị

Huế, được biết đến là một vùng đất địa linh nhân kiệt, một cố đô còn lưu giữ trong mình những giá trị đặc trưng của một đô thị với đầy ắp các giá trị văn hóa – lịch sử – kiến trúc và quy hoạch. Trong tiến trình phát triển, Huế xây dựng đô thị dựa trên 3 thành tố chính là: Phát triển văn minh hiện đại, cộng sinh hài hòa giữa đô thị – thiên nhiên, bảo tồn bản sắc riêng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy Huế đang đứng trước nhiều thách thức trong bài toán bảo tồn và phát triển bền vững. Huế cần một chiến lược phát triển mang tính dài hạn để đáp ứng và xứng đáng với vị thế của nó trong tương lai.

Riêng lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch đô thị trong giai đoạn sắp tới, Huế cần giải quyết hài hòa mối tương quan giữa hiện đại và bản sắc trong câu chuyện: Phát huy các giá trị bản sắc kiến trúc Huế; Bảo tồn các giá trị kiến trúc truyền thống; Phát huy cách giá trị sinh thái cảnh quan hướng đến một đô thị cộng sinh và Xây dựng quy chế quản lý đô thị đặc thù.

Tiếp nối chuyên đề: “ Phát triển đô thị di sản Huế” đã được thực hiện trong Tạp chí số 6/2014, Kiến trúc Việt Nam  số này sẽ tiếp tục thực hiện chuyên đề: “Tiếp nối bản sắc kiến trúc đô thị Huế”. 

 

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc