07/09/2014

Chuyên đề : Nông thôn mới – Kinh nghiệm quốc tế

Tương tự như ở Việt Nam, chương trình xây dựng nông thôn mới được coi là nhiệm vụ quan trọng,  được rất nhiều quốc gia trên thế giới đi trước, thực hiện trong những năm qua. Với tầm nhìn, sự tập trung đầu tư của Chính phủ và toàn xã hội, các phong trào này đã mang lại sự thay đổi đáng kể cho bộ mặt nông thôn ở các nước, với các đặc thù riêng dựa trên thế mạnh tự nhiên, xã hội, con người của mỗi địa phương, mỗi quốc gia.

Thực tế đã chứng minh, nhiều mô hình nông thôn mới thành công trên thế giới có thể được áp dụng và là bài học kinh nghiệm hết sức quý giá đối với chương trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta, có thể kể đến như: kinh nghiệm phát huy nội lực từ trong dân tại Hàn Quốc, kinh nghiệm trẻ hóa nông thôn và phát triển du lịch nông thôn tại Đài Loan hay mô hình xây dựng đô thị làng quê đối với vùng ven đô tại Trung Quốc…

Bên cạnh đó, chia sẻ về những hạn chế trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các nước cũng sẽ là bài học hữu dụng giúp Việt Nam vượt qua để có thể sớm tăng tốc và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đặt ra, một chương trình mang lại nhiều ý nghĩa kinh tế, xã hội ở nước ta.

Tiếp theo chuyên đề: “Nhìn lại kiến trúc, quy hoạch nông thôn mới” số 4/2014, KTVN số này  tiếp tục phối hợp với Văn phòng điều phối TW chương trình MTQG nông thôn mới thực hiện tiếp chuyên đề: “Nông thôn mới – Kinh nghiệm Quốc tế”.

 

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!