Lễ ra mắt Viện kiến trúc Quốc gia

Bộ trưởng Bộ xây dựng và Viện trưởng Viện Kiến Trúc Quốc Gia

Lễ ra mắt Viện kiến trúc Quốc gia

Lễ ra mắt Viện kiến trúc Quốc gia

Lễ ra mắt Viện kiến trúc Quốc gia

Bộ trưởng bộ Xây Dựng Trịnh Đình Dũng

Bình luận