03/11/2013

Xây dựng năng lực quản lý di sản đô thị Huế thông qua ứng dụng GIS

Ngày 31/10, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã phối hợp với Công ty Tư vấn giải pháp đô thị – Urban Solutions (NUFFIC – Hà Lan) tổ chức bế giảng và trao chứng chỉ cho 23 học viên khóa tập huấn “Xây dựng năng lực quản lý di sản đô thị Huế thông qua ứng dụng GIS”. 

 

Bà Stephanie Geertman, Đại diện tổ chức Urban Solutions cho biết: Được triển khai từ tháng 6/2013 đến nay, khóa tập huấn lấy Cụm di tích Lăng Tự Đức – Đồng Khánh và vùng phụ cận để khảo sát thực địa; xây dựng được các lớp bản đồ nội dung khác nhau về hệ thống thông tin địa lý (GIS) nhằm nâng cao kỹ thuật phân tích cơ sở dữ liệu liên quan đến di sản văn hóa Huế.

Các bản đồ này sẽ là những công cụ hết sức hữu ích cho quá trình bảo tồn, trùng tu di tích và phát triển du lịch trong tương lai nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Cụm di tích Lăng Tự Đức – Đồng Khánh và vùng phụ cận; bảo tồn tính toàn vẹn và tính chính xác của Di sản văn hóa thế giới một cách bền vững.

Theo TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế: Trên cơ sở xây dựng bản đồ thông tin địa lý (GIS) từ các điểm di sản được lựa chọn, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ tích hợp dần và triển khai xây dựng việc quản lý di sản đô thị Huế bằng công nghệ GIS trên diện rộng, phù hợp với yêu cầu của UNESCO.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế hiện cũng đang ứng dụng công nghệ GIS để quản lý cây xanh trong khu vực

Đại Nội và quản lý hệ thống ao hồ và hộ thành hào ở khu vực kinh thành Huế. Chẳng hạn, để quản lý khoảng 1.500 cây xanh khu vực các phường xung quanh Đại Nội Huế, công nghệ GIS giúp cho đơn vị quản lý biết được cây loài, giống gì; chu vi, chiều cao, khoảng cách giữa hai cây kế tiếp nhau.

 

Theo monre.gov

 

 

Bình luận