09/08/2020

Nhà ở nông thôn mới cần cơ chế chính sách quản lý tốt

(Tạp chí KTVN 229) – Hướng tới mô hình kiến trúc xanh hiện đại, quy hoạch và nhà ở nông thôn vùng nông thôn mới cần có những thay đổi về mặt nhận thức trong chính sách quản lý phát triển. Nông thôn mới cần được phát triển trên cơ sở kế thừa và khai thác những bài học của truyền thống kết hợp khai thác những kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Và có tính đến các yếu tố lối sống, sinh hoạt và sản xuất, đặc điểm vùng miền và kiến trúc truyền thống.

Hướng tới mô hình kiến trúc xanh hiện đại, quy hoạch và nhà ở nông thôn vùng nông thôn mới cần có những thay đổi về mặt nhận thức trong chính sách quản lý phát triển. Nông thôn mới cần được phát triển trên cơ sở kế thừa và khai thác những bài học của truyền thống kết hợp khai thác những kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Và có tính đến các yếu tố lối sống, sinh hoạt và sản xuất, đặc điểm vùng miền và kiến trúc truyền thống. Kế thừa những mô hình sinh thái truyền thống và thích ứng khí hậu trong quy hoạch và kiến trúc: Bảo tồn các cảnh quan nông thôn địa phương bao gồm ngôi nhà và các yếu tố tự nhiên xung quanh.Mật độ dân cư trong các làng cần được kiểm soát, đưa ra các quy mô khuôn viên đất và mật độ xây dựng hợp lýđể mỗi ngôi nhà nông thôn mới trở thành một đơn vị cân bằng sinh thái riêng đóng góp cho hệ sinh thái chung của làng. Khuyến khích triển khai và nhân rộng mô hình vườn - ao - chuồng (VAC) truyền thống. Trong điều kiện quỹ đất hạn hẹp, nên phát triển các hộ mới ra các khu vực đất chưa khai thác hoặc đất nông nghiệp năng suất thấp để giảm tải về áp lực dân số; Phát triển hệ thống cây xanh theo nguyên tắc truyền thống đón gió mát chặn gió lạnh, chống gió bão và tạo thêm nguồn nguyên liệu trong xây dựng và sản xuất. Nạo vét và duy trì các ao hồ và các không gian mặt nước hiện có. Đưa ra những biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm các nguồn nước này. Nghiên cứu các mẫu nhà với quy mô vừa và nhỏ để phù hợp với tình hình quỹ đất và sử dụng thực tế có ngôn ngữ kiến trúc thân thiện với cảnh quan vùng nông thôn, có nguyên tắc tổ chức không gian hợp lý, tiện dụng trong đó tính đến cả không gian phục vụ sản xuất nghề phụ. Cần có hệ thống chính sách quản lý tốt: Để những giải pháp trên có thể đi vào cuộc sống rất cần những biện pháp về quản lý: Cần sớm ban hành các chính sách quản lý, định hướng quy hoạch, bảo tồn, phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn giai đoạn mới hiện nay. Cần đề xuất ra các mẫu thiết kế tiêu chuẩn cho các loại hình nhà ở nông thôn (ứng dụng những công nghệ, kỹ thuật, vật liệu tiên tiến thân thiện môi trường) sao cho phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội nông thôn, từng bước nâng cao nhận thức và hướng dẫn người dân xây dựng theo. Các khu nhà ở nông thôn mới phát triển phải được quy hoạch tổng thể và quản lý xây dựng từ hạ tầng đến kiến trúc công trình; Cần lựa chọn các loại vật liệu xây dựng địa phương cho phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như khí hậu đặc trưng của từng địa phương; Cần quy định về diện tích chiếm đất, chiều cao công trình, diện tích sàn, khoảng lùi so với chỉ giới quy hoạch, các công năng phù hợp với nhu cầu nhà ở nông thôn mới, tỷ lệ % diện tích trồng cây xanh, mặt nước trong khuôn viên khu đất xây dựng nhà ở./.

Mẫu nhà ở nông thôn đồng bằng sông Hồn

Kế thừa những mô hình sinh thái truyền thống và thích ứng khí hậu trong quy hoạch và kiến trúc: Bảo tồn các cảnh quan nông thôn địa phương bao gồm ngôi nhà và các yếu tố tự nhiên xung quanh.Mật độ dân cư trong các làng cần được kiểm soát, đưa ra các quy mô khuôn viên đất và mật độ xây dựng hợp lý để mỗi ngôi nhà nông thôn mới trở thành một đơn vị cân bằng sinh thái riêng đóng góp cho hệ sinh thái chung của làng. Khuyến khích triển khai và nhân rộng mô hình vườn – ao – chuồng (VAC) truyền thống. Trong điều kiện quỹ đất hạn hẹp, nên phát triển các hộ mới ra các khu vực đất chưa khai thác hoặc đất nông nghiệp năng suất thấp để giảm tải về áp lực dân số; Phát triển hệ thống cây xanh theo nguyên tắc truyền thống đón gió mát chặn gió lạnh, chống gió bão và tạo thêm nguồn nguyên liệu trong xây dựng và sản xuất. Nạo vét và duy trì các ao hồ và các không gian mặt nước hiện có. Đưa ra những biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm các nguồn nước này. Nghiên cứu các mẫu nhà với quy mô vừa và nhỏ để phù hợp với tình hình quỹ đất và sử dụng thực tế có ngôn ngữ kiến trúc thân thiện với cảnh quan vùng nông thôn, có nguyên tắc tổ chức không gian hợp lý, tiện dụng trong đó tính đến cả không gian phục vụ sản xuất nghề phụ.

Cần có hệ thống chính sách quản lý tốt: Để những giải pháp trên có thể đi vào cuộc sống rất cần những biện pháp về quản lý: Cần sớm ban hành các chính sách quản lý, định hướng quy hoạch, bảo tồn, phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn giai đoạn mới hiện nay. Cần đề xuất ra các mẫu thiết kế tiêu chuẩn cho các loại hình nhà ở nông thôn (ứng dụng những công nghệ, kỹ thuật, vật liệu tiên tiến thân thiện môi trường) sao cho phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội nông thôn, từng bước nâng cao nhận thức và hướng dẫn người dân xây dựng theo. Các khu nhà ở nông thôn mới phát triển phải được quy hoạch tổng thể và quản lý xây dựng từ hạ tầng đến kiến trúc công trình; Cần lựa chọn các loại vật liệu xây dựng địa phương cho phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như khí hậu đặc trưng của từng địa phương; Cần quy định về diện tích chiếm đất, chiều cao công trình, diện tích sàn, khoảng lùi so với chỉ giới quy hoạch, các công năng phù hợp với nhu cầu nhà ở nông thôn mới, tỷ lệ % diện tích trồng cây xanh, mặt nước trong khuôn viên khu đất xây dựng nhà ở./.

TS Hoàng Mạnh Nguyên – Viện trưởng Viện Kiến trúc Nhiệt đới, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Bình luận

Mẹo vặt | Mẹo nấu ăn | Mẹo vặt công nghệ | Mẹo vặt gia đình | Mẹo vặt cuộc sống | Mẹo du lịch